Malokarpatský Festival vedy a techniky AMAVET
               

Malokarpatský Festival vedy a techniky AMAVET

Dátum: 14.05.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

11 vedátorských projektov z Malokarpatského kraja už tradične koncom apríla súťažilo na Malokarpatskom Festivale vedy a techniky AMAVET (MFVAT). Za podpory Mesta Modra boli zastúpené školy z Pezinka, obidve ZŠ v Modre, Gymnázium K. Štúra Modra a ZŠ z Trenčína. MFVAT bol organizovaný AMAVET klubom 944 Impulz a bol pod záštitou primátora Modry Mgr. Juraja Petrakoviča, ktorý venoval aj ceny.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: predseda doc. Ing. Martin Šimkovič, PhD., RNDr. Marek Mihalkovič, CSc., Mgr. Jana Kučerová a riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová.

Hodnotené projekty boli odporučené, aby ďalej pokračovali na Krajskom festivale vedy a techniky AMAVET a takto sa môžu prebojovať až na celoslovenské finále do Bratislavy v novembri 2018.

Všetky projekty boli ocenené a každý z nich získal od hodnotiacej komisie nové podnety a námety, ako v projekte pokračovať a čo by sa dalo ešte zlepšiť. Preto nebolo dôležité určiť poradie projektov. Pre tých, ktorí sa na festivale ešte nezúčastnili, odporúčame sa ho v budúcom roku zúčastniť, aby každý mohol zažiť jeho špecifickú atmosféru. Nie je jednoduché prezentovať svoju vedeckú prácu pred hodnotiacou komisiou a hosťami do mikrofónu. Oceňuje sa každý, kto má odvahu a schopnosti prezentovať svoj vlastný projekt prostredníctvom posterovej prezentácie.

Počas festivalu bol pripravený vynikajúci program pre školy z Modry – Slovenský vesmírny program, o ktorom prednášal zakladateľ organizácie pre vesmírny výskum SOSA Jakub Kapuš. Festival podporilo aj Múzeum Ľ. Štúra z Modry.

Ingrid Kuníková, vedúca AMAVET klubu 944 Impulz v Modre