AMAVET prvýkrát na výstave MLADÝ TVORCA
               

AMAVET prvýkrát na výstave MLADÝ TVORCA

Dátum: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Výstava Mladý tvorca 2018 je najväčšou a najnavštevovanejšou výstavou svojho druhu na Slovensku a má ambíciu prezentovať na jednom mieste to najlepšie z oblasti stredoškolského vzdelávania, najmä však z oblasti stredoškolského odborného vzdelávania na Slovensku. 26. ročník výstavy Mladý tvorca 2018 sa koná od 26. do 27. apríla 2018 v areáli výstaviska agrokomplex Nitra. Prvýkrát v 26-ročnej histórii výstavy bude v Nitre prezentovať svoje aktivity aj AMAVET. Skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania sú o dva roky staršie ako samotná výstava. V Nitre sa podelia nielen o úspešné výsledky, ale aj o poznatky, ako zvýšiť záujem mladých ľudí o technické a prírodovedné vedy.

Hlavným cieľom výstavy je podporiť stredoškolské odborné vzdelávanie, najmä systém duálneho vzdelávania. Rodičom a žiakom základných škôl poskytne prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné odbory a povolania žiadané trhom práce. Súčasne ponúkne mladým ľuďom aj motiváciu smerom k súťaživosti, kreativite, inováciám a podporí záujem mladých ľudí o podnikanie. Popularizácia vedy, inovácie, ale aj robotika pre deti je hlavnou náplňou činnosti 56 klubov a 4500 členov AMAVET-u, ktorý bude na výstave Mladý tvorca v Nitre po prvýkrát.

Výstava je opätovne spojená s Veľtrhom práce JOB-EXPO 2018, 20. ročníkom európskych dní pracovných príležitostí a prehliadkou ľudových umeleckých remesiel.

Ján Nemec