Festival štyroch živlov AMAVET 2018 – 1. ročník
               

Festival štyroch živlov AMAVET 2018 – 1. ročník

Dátum: 14.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

„Vlajkovou loďou“ aktivít Asociácie pre mládež, vedu a techniku je Festival vedy a techniky AMAVET, ktorého jubilejný 20. ročník zorganizovali opäť ako jedno z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku minulý rok v novembri. Festival je už „dospelákom“ a za tých uplynulých 20 rokov bol pre tisícky slovenských žiakov odrazovým mostíkom pri rozvíjaní talentu v prírodovedných a technických disciplínach. Dnes mnohí z nich už zastávajú významné posty vo firmách nielen na Slovensku, ale slovenský um reprezentujú aj vo svete.

Účasť na Festivale vedy a techniky AMAVET je pre žiakov od druhého stupňa základných škôl až do ukončenia stredoškolského vzdelania. A čo so žiakmi na prvom stupni? Táto otázka už dlho trápi organizátorov z AMAVET-u. Veď čím skôr si žiaci hravou formou obľúbia prírodovedné predmety, tým viac sa s nimi zblížia a potom napríklad ani matematika, veda vied, sa nestane pre nich strašiakom, ale záľubou!

Vďaka schválenému projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ budú môcť v AMAVET-e odovzdať 28-ročné skúsenosti v neformálnom vzdelávaní aj tým najmenším, žiakom prvého stupňa základných škôl. Akýmsi „predskokanom“ Festivalu vedy a techniky AMAVET sa stane FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET. Organizátori sú presvedčení, že aj zo strany škôl bude veľký záujem o účasť na festivale, ktorého 1. ročník je predbežne naplánovaný na 8. júna 2018. Detičky vo veku 6 až 10 rokov sú prirodzené hravosťou, čo dáva základný predpoklad k úspešnej súťaživosti s rozžiarenými úsmevmi a bezhraničnou detskou fantáziou a tvorivosťou.

Festival štyroch živlov AMAVET je prehliadkou vedátorských  projektov žiakov prvého stupňa základných škôl, ktorí budú prezentovať svoj projekt pomocou panelovej prezentácie. Najlepšie žiacke práce hodnotiaca komisia odporučí postúpiť na Krajský festival vedy a techniky AMAVET. Nosnou témou festivalu sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch – Zem.

Bližšie informácie budú uverejnené na stránke www.amavet.sk na začiatku apríla. Amaveťáci sa tešia na účasť vašich zverencov.

Ján Nemec