Cenný dar z CERN-u pre mladých Slovákov
               

Cenný dar z CERN-u pre mladých Slovákov

Dátum: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Úspešní členovia AMAVET-u z Vranova nad Topľou neunikli pozornosti médií

Beam line for schools 2017  (ďalej len BL4S) je súťaž organizovaná Európskou organizáciou pre jadrový výskum CERN pre študentov stredných škôl z celého sveta. Hlavným cieľom súťaže je priblížiť mladým skupinám študentov časticovú fyziku, a to spôsobom navrhnutia vlastného experimentu, ktorý by sa mohol uskutočniť na časticovom urýchľovači v CERN-e. Jedným z reprezentantov v roku 2017 bol aj mladý slovenský tím z Gymnázia Cyrila Daxnera pod názvom G-Y-V-V AMAVET z Vranova nad Topľou. 

Na projekte pracovali žiaci z klubu AMAVET 964 v zložení Andrea Antušová, Jakub Gera, Peter Guman, Filip Jozefov, Dominik Kvasil, Patrik Matta, Janka Motešická, Filip Výrostko. Projekt metodicky a odborne zastrešoval Ing. Ján Motešický, učiteľ fyziky a informatiky a vedúci klubu AMAVET 964. S konzultáciami im pomáhal Ján Girovský. Z celkového počtu 180 tímov zo 43 krajín, čo spolu predstavuje 1485 stredoškolákov, sa tím AMAVET-u umiestnil na pozícií úspešných riešiteľov, a to na základe dvoch kritérií. Prvým kritériom bolo vytvorenie zaujímavého experimentu, ktorý by si študenti mohli priamo vyskúšať na časticovom urýchľovači rovnako ako vedci na veľkom hadrónovom urýchľovači a na ďalších zariadeniach v CERN-e. Experiment museli postaviť zo zariadení, ktoré poskytoval organizátor súťaže alebo zo zariadení, ktoré si tím priniesol. Druhým kritériom bolo vytvorenie krátkeho videa, ktoré vysvetľuje populárnou formou experiment a predstavu riešiteľov tímu o výsledkoch experimentu. Video sa dá nájsť aj na internete: https://www.youtube.com/watch?v=y9y3go9WBN4

Experiment nám popísal Ing. Ján Motešický: „Náš tím navrhol experiment, kde sme chceli posielať fundamentálne častice mióny cez magnetickú kvapalinu ferofluid. Výsledok prechodu častíc a jej interakcie by sa následne sledovali na vhodnom detektore. Názov projektu bol:  INFLUENCING OF THE TRAJECTORY OF THE MUONS BY MAGNETIC FIELD OF THE MAGNETIC LIQUIDS .

Celý experiment navrhovaný tímom vyzeral takto:

Nášmu tímu sa napriek snahe nepodarilo prebojovať na vrcholný stupeň v BL4S, a tak otestovať navrhovaný pokus v CERN-e. Ale dostali sme od organizátorov nie menej cenný dar. Ako jediní a prví na Slovensku sme dostali detektor kozmického žiarenia so špecifikáciou na mióny, ktorý vyrobil tím v CERN-e. Keďže vývoj detektora poznačilo zdržanie, tak sme detektor dostali začiatkom roku 2018. V súčasnosti začíname pracovať na jeho využití pre členov klubu AMAVET 964, ale aj pre žiakov nášho gymnázia. K nemu si pripravujeme vlastnú meteostanicu, ktorú využijeme spoločne s detektorom na ďalší výskum. Nadviazali sme spoluprácu s UPJŠ Košice, ktorí nám prisľúbili podporu a odbornú pomoc.“

Ing. Ján Motešický, vedúci klubu AMAVET 964 a učiteľ gymnázia  Cyrila Daxnera z Vranova nad Topľou bol aj s členmi tímu po zverejnení tejto informácie v agentúre TASR vyspovedaný mnohými médiami. Nechýbal Nový čas, RTVS – rozhlas aj televízia, Markíza a mnohí ďalší. Jeho odpovede nesmú chýbať ani v našom elektronickom časopise:

Prekvapil Vás záujem médií o Vaše výsledky? „Áno. Prekvapil ma veľmi milo. Hlavne preto, že to ukázalo, aj ďalším mladým ľuďom, že rastie záujem o vedu a o ich prácu aj zo strany médií. To je veľmi dôležité. Pozitívny vzor je veľmi dôležitý.“

Čo bolo najťažšie pri natáčaní videa? „Najťažšie bolo predstaviť náš projekt a o čo v ňom išlo, tak aby ho pochopili diváci vo vekovej hranici od 10 do 70 rokov. Odborne je to nemožné, ale pre popularizáciu vedy a našich mladých žiakov je to veľmi dôležité. Pre krátkosť času a práve pochopenie nebolo možné všetko úplne korektne vysvetliť. No na druhej strane je to pre mňa zaujímavá skúsenosť. Boli voči nám príjemní a spravodliví.  Veď nie sme herci, ale obyčajní ľudia.“

Ako sa Vám pracovalo s Vašim tímom na projekte? „Výborne! Všetko sú to milí mladí ľudia. Majú obrovské „more“ nápadov, ktoré treba využiť. Všetci v tíme výborne spolupracovali, prinášali nové nápady, dokázali pracovať samostatne. Aj keď ich prácu bolo potrebné odborne korigovať a sem-tam postrčiť, tak dali do toho naozaj všetko. Mňa potešilo, že sa pritom aj zabavili.“

Očakávali ste nejaké umiestnenie v tejto súťaži? „Nerobíme žiadnu súťaž len pre víťazstvo. Ide najmä o zábavu, získať nové vedomosti, nové skúsenosti, zapojiť žiakov rôznych ročníkov do jedného tímu. Niekedy je to ľahšie a niekedy ťažšie. Občas sa to podarí, inokedy nie. Ale samozrejme, každé umiestnenie poteší. Určite nám pomohlo, že sme mali k dispozícii skvelého odborného konzultanta a človeka Jána Girovského.“

Ako by ste charakterizovali členov tímu? „Veľmi jednoducho. Ide o dievčatá a chlapcov, ktorí sa vyznačujú vysokou pracovitosťou, ochotou obetovať svoj voľný čas, ochotou študovať vo svojom voľnom čase viac ako iní. A to často aj na úkor školy a svojich školských povinností. Takto však získavajú náskok, ktorý im veľmi pomôže na vysokých školách. Časť z nich tento rok maturuje a verím, že sa im podarí dostať na ich vysnívané vysoké školy.“

Filip Jozefov, člen AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu vo Vranove nad Topľou