Využite v regiónoch grantový program spoločnosti Tesco
               

Využite v regiónoch grantový program spoločnosti Tesco

Dátum: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME

Organizátorom podporného programu Vy rozhodujete, my pomáhame je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis. Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú zákazníci spoločnosti Tesco.

Celé Slovensko rozdelí organizátor do 77 regiónov, pričom udelia 3 granty v každom regióne. Výška grantu pre jednotlivé víťazné projekty v každom regióne bude nasledovná: 1. miesto 1300 EUR, 2. miesto 600 EUR a 3. miesto 300 EUR. Na Slovensku prerozdelia spolu takmer 170 tisíc EUR.

O grant môžu žiadať mimovládne organizácie ako sú nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie, poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví, mestá, obce, materské a základné školy, rozpočtové a príspevkové organizácie.

Program tvoria 4 hlavné fázy. 
Nominačná fáza- neziskové organizácie sa môžu uchádzať o grant a podať svoj projekt do 29. marca 2018.
Hodnotiaca fáza- grantová komisia vyhodnotí všetky prijaté žiadosti a v každom regióne vyberie TOP 3 projekty.
Hlasovacia fáza – zákazníci budú vo všetkých obchodoch Tesco rozhodovať od 7. mája do 4. júna 2018 o víťaznom projekte, ktorý získa grant v ich okolí.
Realizačná fáza- podpisovanie zmlúv s víťaznými organizáciami, prevody grantov a následná realizácia projektov ukončená záverečným vyúčtovaním.

Odpovede na vaše ďalšie otázky nájdete na: https://tesco.sk/pomahame/faq/

Prihlášku môžete zaslať cez link: https://tesco.sk/pomahame/