Trenčiansky robotický deň 2018
               

Trenčiansky robotický deň 2018

Dátum: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V dňoch 14. a 15. februára sa konal už 13. ročník Trenčianskych robotických dní. Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov - robotická súťaž. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Nosnou témou 13. ročníka Trenčianskeho robotického dňa bola Robotika a šport. Súťaže sa zúčastnilo 47 škôl. Z celkového počtu škôl bolo 6 zahraničných účastníkov, a to z Česka, Nemecka, Poľska, Ukrajiny a Maďarska. Tieto školy predstavili až 158 robotov. Po roku sa súťaže zúčastnili aj členovia AMAVET klubu 964 pri Gymnáziu Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.  Tímy sa zapojili do dvoch kategórií. Ide o kategóriu Follower Hard a Follower Easy. V kategórii Follower Hard, určenú najmä pre žiakov stredných škôl, získal žiak Jaroslav Tkáč so svojím robotom pekné 3. miesto. Dominik Šefčík a Richard Dzurik získali 4. miesto s rozdielom niekoľkých sekúnd.  Veľký potenciál ukázali aj žiaci z prvého ročníka, ktorí prehrali boj s lepšie vybavenými, a na túto súťaž zakúpenými, robotmi.

Jaroslav Tkáč, žiak 2. ročníka, člen AMAVET klubu 964