Junior Internet pre všetkých!
               

Junior Internet pre všetkých!

Dátum: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Finále súťažnej konferencie Junior Internet sa uskutoční v dňoch 23. a 24. marca 2018 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, Bratislava. Počas dvoch dní konferencie si môžete pozrieť viac ako 60 prezentácii projektov žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí boli vybraní hodnotiacou  komisiou. Žiaci budú prezentovať webové stránky, aplikácie, grafické práce a dizajny, či blogy a texty a online projekty zamerané na vzdelávanie.

Počas piatku 23. marca v dopoludňajších hodinách pripravujeme interaktívny program pre školy, ktorý sa bude konať počas konferencie Junior Internet. Srdečne všetkých pozývame!

Ak sa chcete konferencie zúčastniť súťažne, prihláste svoj projekt do 18.2.2018 na webovej stránke súťaže http://www.juniorinternet.sk/. V rámci dvojdňovej konferencie stretnete okrem IT odborníkov aj množstvo inšpiratívnych osobností, či rovesníkov s najzaujímavejšími riešeniami na webe.

Tohtoročný Junior Internet sa uskutoční s podporou Accenture Nadačného fondu – Nadácie Pontis. V rámci spolupráce spoločnosť Accenture poskytne odborníka v oblasti IT, ktorý sa aktívne zapojí do hodnotenia projektov, prihlásených do súťaže.