Presmerujte 2 percentá z vašich daní na zmysluplný účel
               

Presmerujte 2 percentá z vašich daní na zmysluplný účel

Dátum: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Výsledky talentov z AMAVET-u a jednoduché administratívne kroky Vás môžu presvedčiť

Kto chce pomôže, kto nechce, nepresvedčí ho ani to, že z jeho peňaženky to nebude! Hovorím o vašom rozhodnutí presmerovať a poukázať 2 percentá z vašich daní na zmysluplný účel, napríklad na školu hrou, na AMAVET. 

Mimovládna, nezisková a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku má za sebou už 27 rokov. Za tento čas vytvorilo občianske združenie obrovský kapitál talentovaných mladých ľudí, žiakov základných a stredných škôl, ktorí po školskom vyučovaní za pomoci stoviek dobrovoľníkov, pedagógov, prebúdzajú v sebe tvorivého ducha pri rozvoji vedy a techniky na Slovensku. Inovácie AMAVET-u v neformálnom vzdelávaní intenzívne pulzujú a rozvádzajú čerstvú krv nápadov do vlásočníc po celom Slovensku. Výsledkom dnes je 4 500 členov v 56 kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Za 27 ročné obdobie vyrástlo v kluboch niekoľko desiatok tisíc detí, z ktorých sú dnes mnohí vo vedúcich pozíciách rôznych firiem. Teraz už možno chápete, že sa oplatí pre dobrú vec zrealizovať jednoduché kroky, vyplnením dvoch tlačív, ktoré nájdete na stránke: http://amavet.sk/read_post.php?id=1474

Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa – v prospech AMAVET-u.

Za všetkých dobrovoľníkov a 4.500 členov AMAVET-u z celého Slovenska ďakujeme!