Podporia vedecké a výskumné projekty študentov
               

Podporia vedecké a výskumné projekty študentov

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantovú výzvu pre študentov a žiakov, ktorí sa angažujú v oblasti vedy a výskumu.

Máte doma výnimočne nadaného syna, dcéru, vnuka alebo vnučku? Alebo ste študent či študentka od 15 do 26 rokov a máte talent a potenciál dokázať veľké veci vo vede či výskume? Dajte nám o sebe vedieť!

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program Axa Talent 2018 s podnázvom „Chceš rozvíjať svoj talent vo vede a výskume? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy a výskumu. V programe rozdelíme celkovo 30 000 eur.

Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov. 

Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl na Slovensku, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov. Za žiaka od 15 do 17 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca. Pre vekové kritérium je dôležitý termín uzávierky prijímania žiadostí (t. j. 15.1.2018).

Žiadateľ musí dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.

O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom

  • náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • náklady spojené s výskumom, analýzou, vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu, ubytovania, stravy a školného počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 % žiadanej sumy.

Financie nie je možné žiadať na:

  • amortizáciu vozidiel
  • služby mobilného operátora
  • ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom 

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 3 000 eur, minimálna výška je 500 eur. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 30 000 eur. 

Viac na: http://www.nadaciapontis.sk/clanok/podporime-vedecke-a-vyskumne-projekty-studentov/2514