Pamätný list sv. Gorazda pre členov AMAVET-u
               

Pamätný list sv. Gorazda pre členov AMAVET-u

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenila štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová úspešných žiakov a študentov Pamätným listom sv. Gorazda za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, robotiky, športu či tanca v roku 2017. Nechýbal pri tom ani AMAVET.

Ocenených bolo 53 žiakov a študentov (https://www.minedu.sk/data/att/12540.pdf), výborných reprezentantov Slovenska v predmetových olympiádach a medzinárodných súťažiach.

Nechýbali medzi nimi ani členovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku: Peter Škripko - za úspešnú reprezentáciu SR a získanie bronzovej medaily na celosvetovej projektovej olympiáde ISWEEEP v USA a za striebornú medailu z medzinárodnej vedeckej súťaže v Číne. Miriam Feretová - za úspešnú reprezentáciu SR a získanie striebornej medaily na celosvetovej súťaži mladých vedcov Intel ISEF 2017 v USA a za striebornú medailu z medzinárodnej vedeckej súťaže v Číne. Samuel Smoter - za úspešnú reprezentáciu SR a získanie striebornej medaily na celosvetovej súťaži mladých vedcov Intel ISEF 2017 v USA a za striebornú medailu z medzinárodnej vedeckej súťaže v Číne. Všetci študenti sú z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove.

"Víťazstvá, ktoré ste v uplynulom školskom roku dosiahli na medzinárodnom poli, pomohli zviditeľniť nielen vašu školu a región, ale aj celý náš štát. Získané ocenenia sú dôkazom toho, že ste úspešne obstáli v tvrdej konkurencii svojich rovesníkov," uviedla okrem iného vo svojom príhovore štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.