Cesta za vedou – CERN z pohľadu Alexandry
               

Cesta za vedou – CERN z pohľadu Alexandry

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V dňoch 11. - 15. októbra 2017 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili na poznávacej ceste do Švajčiarska. Hlavným cieľom bola návšteva Európskej organizácie pre jadrový výskum - CERN (European Organization for Nuclear Research), nachádzajúcej sa na švajčiarsko-francúzskej hranici, neďaleko mesta Ženeva. Tu sú moje spomienky.

Cesta sa začala 11. októbra v popoludňajších hodinách odchodom z Prešova. Príchod do Švajčiarska bol  po nočnej ceste autobusom  na ďalší deň v ranných hodinách. Prvou zastávkou bolo vedecké múzeum Technorama v meste Winterthur, nachádzajúcom sa v švajčiarskom kantóne Zürich. Technorama predstavila žiakom viac ako 500 experimentálnych pokusov, ktoré si mohli sami vyskúšať. Pokusy boli zamerané na viacero oblastí fyziky, chémie, biológie, astronómie, takže si určite každý našiel experimenty, ktoré ho najviac zaujímali. Po trojhodinovej prehliadke múzea sa žiaci vydali na cestu do Ženevy, kde dorazili vo večerných hodinách.

Ďalší deň bol celý venovaný prehliadke CERN-u, kde dopoludnia čakala žiakov tvorivá dielňa - vytvorenie jednoduchej hmlovej komory slúžiacej na detekciu častíc pod odborným dozorom  pani Barbory Bruant Gulejovej, slovenskej fyzičky pracujúcej v CERN-e. Popoludní nás s organizáciou CERN-u, s veľkým hadrónovým urýchľovačom,  so samotnými detektormi, ich prevádzkou, mnohými výskumami, ktoré v urýchľovačoch prebiehajú, oboznámila tiež Slovenka pracujúca v CERN-e Ina Carni. Nasledovala  prehliadka komplexu detektora ATLAS, jedného z pracovísk veľkého hadrónového urýchľovača LHC, ako aj továrne na magnety, kde  žiaci videli ako reálne vyzerá a čo sa nachádza v urýchľovači LHC. Podvečer sa zúčastnili pešej prehliadky mesta Ženeva, kde videli niektoré z jeho historických pamiatok. Centrom pozornosti boli najmä Ženevské jazero so 140 m vysokým vodostrekom, Katedrála sv. Petra a kvetinové hodiny.

V posledný deň cesty čakala žiakov návšteva syrárne  Gruyere a čokoládovne firmy Cailler na okraji mestečka Broc v kantóne Fribourg. Pozreli si v nej pútavú expozíciu a následne mali možnosť ochutnať, či zakúpiť sladké produkty značky Nestlé’s Cailler.

Zážitkom bola samotná cesta autobusom, pri ktorej mohli žiaci vidieť krásy Švajčiarska, doplnené  pútavým výkladom sprievodcu.

Alexandra Juščáková, Gymnázium Konštantínova, Prešov