Ocenili najlepších stredoškolákov Košického kraja
               

Ocenili najlepších stredoškolákov Košického kraja

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenili najúspešnejších študentov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Symbolické ocenenie prevzalo 22 jednotlivcov a štyri kolektívy.

Ocenenia získali študenti za výsledky v oblasti vedomostí a odborných zručností, za úspechy z medzinárodných predmetových olympiád, za športové a telovýchovné, spoločenské a kultúrne aktivity, za charitatívnu a dobročinnú iniciatívu.

Riaditelia škôl i žiacke školské rady nominovali tých najúspešnejších z 25-tisíc žiakov denného štúdia na školách Košického samosprávneho kraja. Medzi ocenenými bol aj Samuel Laco zo SOŠ technickej v Michalovciach, ktorý reprezentuje školu v rôznych odborných súťažiach, medzi inými aj na Festivale vedy a techniky AMAVET.