Malá technická olympiáda
               

Malá technická olympiáda

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Dnešná doba praje viac počítačovým typom detí, ale  nie vždy  vedia svoje vedomosti aj správne použiť. Preto sa členovia AMAVET klubu 969 zo ZŠ s MŠ Rabčice rozhodli zorganizovať už piatu zábavnú regionálnu súťaž v tomto roku a to Malú technickú olympiádu.

Koncom novembra sa v budove školy stretli súťažné dvojice zo ZŠ s MŠ Rabčice a zo ZŠ s MŠ Rabča. Súťažilo sa s elektrotechnickými stavebnicami Boffin a teoretické vedomosti z elektrotechniky si preverili pomocou testu. Vo voľnej časti si súťažiaci vyskúšali ovládanie a navigáciu robota Droida Sphero.

Súťažiaci boli v praktickej časti vyrovnane zruční, zapojenia  elektrotechnických schém  zvládli bez menších problémov. Teoretická časť bola pre nich náročnejšia a rozhodla o umiestnení súťažiacich dvojíc. Prvé dve miesta obsadili žiaci zo ZŠ s MŠ Rabčice. Víťaznú dvojicu tvorila Ingrida Vnenčáková z 8. ročníka a Tobiáš Grobarčík z 9. ročníka. Získali spolu 71 bodov, čo bolo o 33 bodov viac, ako zisk dvojice na druhom mieste, ktorú tvorili žiaci zo 7. ročníka a to Peter Tatarka a Jakub Machajda. Na treťom mieste sa umiestnili dve dvojice zo ZŠ s MŠ Rabča žiaci 9. ročníka Peter Pilarčík a Martin Randjak a žiaci 7. ročníka Dominik Kovalík a Jakub Štefaňák.

O príjemnú atmosféru sa postarali žiaci ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí pripravili pre súťažiacich pohostenie a predviedli ovládanie robota Droida Sphero. „Amaveťáci“ mali tento rok veľmi plodný, keď sa so svojimi vedomosťami podelili aj so žiakmi zo susedných škôl formou rôznych zábavno-vedomostných súťaží pod vedením Ing. Angely Bigošovej, vedúcej AMAVET klubu 969 v Rabčiciach.

Ing. Angela Bigošová, vedúca AMAVET klubu 969