8. Murgašove dni v Lučenci
               

8. Murgašove dni v Lučenci

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

AMAVET klub 894 v Lučenci bol spoluorganizátorom už 8. ročníka Murgašových dní. V tomto roku v októbri boli zamerané na vzťahy medzi predmetmi fyzika, biológia a chémia.

Rozprávka „Statočný cínový vojačik“ sa stala súčasťou pokusov z termiky. D. Rapavá prezentovala rôzne druhy fyzikálnej fotografie. Jej fotografie nádherných zamrznutých bublín putujú po celom svete. „Zaujímavosti a novinky z astronómie“ v podaní P. Rapavého zasvätili prítomných účastníkov semináru do tajov vesmíru. V. Lapitková v prezentácii „Tok energie v biosfére“ nielen svetlo rozkladala, ale ho dokázala aj skladať. Nechýbali ani pokusy z termiky, ktoré zatajovali dych, v interpretácii K. Velmovskej. P. Horváth praktickými ukážkami vysvetlil ako dlho letí Michael Jordan, keď na teleso pôsobia rôzne sily.

Otec rádiotelegrafie Jozef Murgaš sa stal už po ôsmykrát symbolom vedeckého nadšenia, ktoré s AMAVET klubom 894 v Lučenci spoluorganizovali Jednota slovenských matematikov a fyzikov, Metodicko-pedagogické centrum z Banskej Bystrice a Súkromné gymnázium Gemerská v Lučenci.

Ľubica Morková, AMAVET klub 894 Lučenec