Energoinfo 2017
               

Energoinfo 2017

Dátum: 08.12.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Získavanie najnovších informácií k tematike šetrenia energií pri jej používaní v domácnostiach, priemysle a v ďalších oblastiach nášho života, to sú témy, na ktoré sa zamerala vedecko-technická konferencia  „Energoinfo 2017“.

Konferencia sa uskutočnila v Spojenej škole Kremnička v Banskej Bystrici a bola zameraná pre žiakov stredných odborných škôl, s cieľom poukázať na súvislosti spojené s výstavbou budov, technikou prostredia a s rozvíjajúcimi sa službami v elektronike. Celkove sa účastníci  mohli oboznámiť so spôsobmi šetrenia energií v rámci  siedmich prednášok, ktoré im prednášali odborníci z firiem XELLA Slovensko, FENIX Slovensko, NOBIUS METERING, Viessmann s.r.o., Ekofond, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií. Medzi prednášajúcich sa zaradila aj žiačka strednej školy Kremnička Andrea Hojová s projektom „Dýchame čistý vzduch? „s ktorým sa prezentovala aj na celoštátnom finále súťaže Festival vedy a techniky AMAVET v Bratislave. Jej prezentácia ukazuje na záujem mladých ľudí zaoberať sa a riešiť problémy, ktoré vidia okolo seba. Účastníci konferencie získali množstvo informácií z oblasti nových technológií, ktoré im umožnia lepšiu prípravu pre svoje budúce povolanie. Celkove sa konferencie zúčastnilo 174 účastníkov. Medzi nimi boli zástupcovia SOŠ elektrotechnickej Banská Bystrica, SOŠ stavebnej z Bratislavy, SOŠT z Prešova. Konferencia, ktorú zorganizovali Spojená škola Kremnička, ÚKC ZSVTS, Cech vykurovania, tepelnej techniky a inštalácií, AMAVET klub 937, Slovenská komora stavebných inžinierov, ukázala na spôsoby, ako môžu odborníci z praxe prispievať k zvyšovaniu odbornej pripravenosti absolventov stredných odborných škôl.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, Banská Bystrica