Európsky týždeň programovania
               

Európsky týždeň programovania

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Voľno časové aktivity môžu mať veľa podôb. Niekto sa venuje aktívnemu športu, druhý turistike a ďalší informačným technológiám. Posledný menovaný je charakteristický pre našu dobu. Veď skoro každý z nás trávi čas pri počítači, či už prostredníctvom hier, surfovaní na webových linkách alebo pri štúdiu jazykov, histórie prostredníctvom internetu atď. Prvá sobota v mesiaci október mala pre nemnohých z nás podobu laborovania v oblasti robotických vied. Európska únia podporila Európsky týždeň programovania aj formou projektu Meet and Code, ktorý sa tento rok realizoval v čase od 7. do 22. októbra 2017.

Cieľom projektu Meet and Code je interaktívnou a zážitkovou formou predstaviť deťom a mládeži svet programovania. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, AMAVET klub č. 808 v Partizánskom, v spolupráci s Centrom voľného času a Hvezdárňou v Partizánskom, ponúkla v sobotu 7. októbra záujemcom o robotiku, počítače a programovanie netradičné podujatie v podobe Technického laboratória – TechLab. Kto prišiel, ozaj neľutoval. K dispozícii boli nielen hotové robotické monštrá v podobe škorpióna, kobry a robotických vozidiel, ale aj ďalšie robotické stavebnice ako „Edison“, ktorý sa dal ovládať prostredníctvom čiarového kódu a Robot „Dash“, ktorý  funguje ako pomocník, maznáčik alebo je ľahko ovládateľný z mobilného zariadenia. Všetky modely ponúkli priestor na bližšie oboznámenie sa s modernou technikou. Vrcholom prezentačného dňa robotiky, počítačov a programovania bolo vystúpenie žiakov ZŠ na Tribečskej ulici z Topoľčian – XLC Team so svojimi „robotickými futbalistami“. Každý záujemca si prostredníctvom ovládacej konzoly mohol zahrať „futbal“, t.j. dopraviť robotickým hráčom loptu do súperovej brány. Poobedňajší program mal  podobu prezentácií, v ktorých účastníkom sprostredkovali informácie z oblasti informačných technológií. Matúš Belis vizualizoval najnovšie trendy v oblasti Virtuálnej reality. Michal Kurtulík, prezentoval najnovšie poznatky o Bezpečnosti na internete. Zaujímavosťou bola prezentácia Miroslava Jedličku, 3D tlačiarne a ich použitie na Zemi a vo vesmíre. Kulisu celého podujatia tvorila výstava „Automaty verzus človek“, ktorá obrazom a slovom priblížila návštevníkom výskum planét Slnečnej sústavy robotickými sondami.

Pokračovanie týždňa programovania sa uskutočnilo 13. októbra v špeciálnej učebni pre informatiku v ZŠ a MŠ Veľká okružná pod názvom Programovanie vedomostí. Vedenie školy urobilo výber žiakov, záujemcov o robotiku a programovanie 4. až 6. ročníka. Dvadsať štyri záujemcov sa tri hodiny mohlo bližšie oboznámiť nielen s históriou robotiky, základmi programovania, ale mohli si prostredníctvom stavebnice Lego Mindstorms postaviť svojho robota a vyskúšať si možnosti programovania robota. Podstatné bolo naučiť sa prostredníctvom získaných vedomostí ovládať prinesených robotov. Nové informačné technológie sa stávajú súčasťou vyučovacieho procesu, preto nápad bývalej komisárky EÚ pre digitálne hospodárstvo a spoločnosť Neelie Kroes našlo odozvu nielen v našom meste, ale i v ďalších 15 krajinách Európskej únie.

Text a foto: Vladimír Mešter