Zážitky v ATLANTIS CENTRE
               

Zážitky v ATLANTIS CENTRE

Dátum: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V rámci svojej plánovanej činnosti zorganizoval klub AMAVET 937 pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica pre svojich členov tematickú cestu do vzdelávacieho ATLANTIS CENTRA, ktorý sa nachádza v Leviciach. Zúčastnili sa ho žiaci zo základných škôl z Radvanskej, Pieninskej a  Badína. Žiaci  mali možnosť oboznámiť sa s vyše 70 interaktívnymi exponátmi.

Každý podľa svojho záujmu riešil  a vyskúšal si svoju zručnosť, vedomosti, overil si niektoré fyzikálne zákony. Stali sa z nich stavbári, konštruktéri, pretekári, výskumníci, ktorí prebádali väčšinu vzdelávacích oblastí a tak prispeli k rozšíreniu ich poznatkov.

Zúčastnili sa aj sprievodných programov, ktoré pripravili pracovníci centra so zameraním   na najužitočnejšie vynálezy, ktoré posunuli ľudstvo vpred. Oboznámili sa aj s negatívnymi vplyvmi dnešnej doby ako sú drogy. Prostredníctvom filmu a prednášky  si mohli pozrieť ich vplyv  na konzumentov. Zážitky z objavovania, smiech a dobrá nálada prispeli k úspešnému zakončeniu pobytu v centre. Odchádzali sme bohatší o ďalšie skúsenosti, ktoré sa dajú využiť na skvalitnenia celkovej vzdelávacej prípravy žiakov.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937