MÔJ VYTÚŽENÝ CERN
               

MÔJ VYTÚŽENÝ CERN

Dátum: 03.10.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Sny sú tu od toho, aby sa plnili
Všetci máme svoje sny, ktoré chceme aby sa raz splnili. Každý človek na tomto svete sníva o rôznych veciach, najčastejšie sa týkajúcich bežného života. A čo tak rozšíriť svoje obzory a snívať o veľkých veciach, ktoré sa nám na prvý pohľad zdajú nedosiahnuteľné a nesplniteľné? Je to vôbec možné? – určite áno! 

Volám sa Gabriel Paľko, som študentom Gymnázia vo Vranove nad Topľou a členom AMAVET klubu č. 964. Mojím životným snom bolo navštíviť najväčšie výskumné centrum časticovej fyziky na svete – CERN. Táto Európska organizácia pre jadrový výskum je výnimočná tým, že je najväčším laboratóriom časticovej fyziky na svete a predstavuje úplnú špičku základného a aplikovaného výskumu v tejto oblasti. Pre vedeckú a akademickú sféru však toto centrum výskumu na švajčiarsko-francúzskej hranici predstavuje svätý grál vedy! Príležitosť navštíviť ho nedostane veľa ľudí a už vôbec nie takúto, akú som dostal ja. Ako jediný Slovák som sa zúčastnil stredoškolskej vedeckej stáže v CERN S´ Cool LAB Summer CAMP, ktorá sa konala od 22. júla do 5. augusta 2017.

Získal som jedinečnú možnosť skúmať svet častíc, priamo na mieste činu. Boli to najkrajšie dva týždne v mojom živote, kde som sa zúčastňoval rôznych prednášok o časticovej fyzike a jej uplatneniach v bežnom živote, workshopov a pracoval som priamo v ich laboratóriách. No nešlo o nudné prednášky, na ktorých by veľa ľudí zaspalo. V našom programe súperila každá minúta o svoje miesto. Navštívili sme veľa experimentov, ako je napríklad komora ATLAS alebo CMS, experiment ISOLDE, samotný 27 kilometrový urýchľovač častíc LHC. Rôzne ďalšie, ako napríklad testovacie zariadenie pre supravodivé magnety SM-18, riadiace centrum NASA pre AMS-02, čo je detektor častíc umiestnený priamo na ISS a slúži na hľadanie temnej hmoty a antihmoty. Takisto sme mali možnosť pracovať na vlastných výskumných projektoch. Ja som pracoval v IdeaSquare, neďaleko ATLAS-u. To je zariadenie pre výrobu prototypov rôznych vecí, ktoré sa vyrábajú a testujú nielen pre nové zariadenia a experimenty, ale aj pre „bežné“ veci v živote človeka. Keďže išlo o prototyp patentovaný CERN-om, môžem povedať len to, že bude v prevádzke vo FERMILAB-e v USA. Ako jedny z mála sme mali prístup k experimentom, ktoré sú práve vo fáze vývoja a budú spustené v roku 2018 a neskoršie.

Moje očakávania boli naplnené nad mieru. Chcel som totiž vidieť, ako to v CERN-e funguje, ako napredujú a obrovským zážitkom pre mňa bola možnosť vypočuť si prednášky od popredných svetových fyzikov. Táto skúsenosť vo mne zanechala natoľko silnú stopu, že si viem predstaviť zasvätiť vede svoj profesionálny život. Rád by som sa tam vrátil a pomohol hľadať doteraz neobjavené, pretože má láka spoznať na akých princípoch fungujú svet a príroda.

Ťažko sa to opisuje, bolo to úžasné. Človek nikdy nevie, kým neskúsi. Len sa netreba báť a nemôže sa nechať odradiť od svojich snov. Len tak sa dá zvíťaziť. Verím, že jedného dňa sa tam vrátim a budem robiť všetko pre to, aby sa to splnilo.

Gabriel Paľko, Gymnázium vo Vranove nad Topľou