AKTIVITY KLUBOV - Technická súťaž žiakov základných škôl v Banskej Bystrici
               

AKTIVITY KLUBOV - Technická súťaž žiakov základných škôl v Banskej Bystrici

Dátum: 13.09.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Podporiť a usmerniť záujem talentovaných detí a mládeže do technických oblastí a ukázať im zábavnou formou svet vedy a techniky bol jedným z cieľov VII. ročníka „Technickej súťaže žiakov ZŠ“, ktorú zorganizoval AMAVET klub 937 pri Strednej škole Kremnička v spolupráci s ÚKC ZSVTS Banská Bystrica. Súťaž sa uskutočnila na Základnej škole Radvanská.

Podujatie otvoril a moderoval Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937. Súťažilo sa v 4 odborných kategóriách z oblasti logiky, matematiky, geometrie, vedy a techniky, astrológie a v jednoduchom experimente pod názvom „Energia z odpadkov“. Súťažiaci vytvorili v rámci pokusu elektrolytickú súpravu a vyskúšali si ako elektrina môže vyvolať chemické reakcie. Výsledky vyhodnocovala odborná porota zložená z dvoch členov AMAVET-u a člena ÚKC ZSVTS. Súťaže sa zúčastnili žiaci  8. ročníka zo základných škôl Pieninská, Radvanská, Badín, J.G.T. Gaštanová, J. Bakossa. Po  vyhodnotení výsledkov sa na prvom mieste  umiestnil Michal Baculák zo ZŠ Badín, na druhom mieste Martin Tokár zo ZŠ Pieninská a na treťom mieste Andrej Danko zo ZŠ Radvanská. Súťažiaci boli odmenení vecnými cenami a diplomami. V rámci škôl sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Badín, na druhom mieste ZŠ Radvanská a na treťom mieste ZŠ Pieninská. Školy získali poháre a diplomy. Okrem súťaže členovia klubu AMAVET pripravili pre súťažiacich a záujemcov ukážky zo svojej činnosti, prácu s robotmi a na posteroch prezentovali oblasti, do ktorých zameriavajú svoju činnosť.

Usmerňovanie a vzbudzovanie záujmu žiakov o technické oblasti má veľký význam vo výchovno-vzdelávacom procese a v práci pedagógov. Podujatia podobného zamerania prispievajú k tomu, že záujem mladých ľudí o technické odbory v rámci činnosti AMAVET-u  má stúpajúcu tendenciu.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu 937, Kremnička