Kvetinkový klub AMAVET
               

Kvetinkový klub AMAVET

Dátum: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Keď sme stáli pri zrode AMAVET klubu  952, nevedeli sme si predstaviť do čoho ideme a čo nás čaká. Avšak  po pár rokov sa rozrástla nielen členská základňa, ale aj počet klubových jednotiek, počet  pravidelných stretnutí a jednodňových  aktivít. 

Náš klub sme zakladali v jarných mesiacoch a preto sme klubové jednotky  pomenovali názvami kvetín ako Prvosienky, Púpavienky, Tulipány, Sedmokrásky, Vlčí mak, Zvončeky, Fialky, Nezábudky. Tak ako kvety hýria pestrými farbami, tak pestrá a rôznorodá je aj činnosť jednotlivých klubových jednotiek. V rámci nich realizujeme aktivity s dôrazom na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času. Podujatia sú zamerané na rozvoj vzťahu k športu, k prírode, na uchovávanie kultúrnych a folklórnych tradícií regiónu, na poznávanie histórie, poznávanie prírodných krás a úkazov prírody.

Realizáciou športových aktivít podporujeme zdravý životný štýl. Rozvíjame pohybové zručnosti a schopnosti  členov, aby sme eliminovali pasívny spôsob života. Vedieme členov k osobnostnému rozvoju, rozvíjame ich  manuálne a kreatívne zručnosti, tvorivosť a fantáziu, podnecujeme členov k sebarealizácii a samostatnej práci. Prostredníctvom tímovej práce prispievame k rozvoju komunikatívnych kompetencií, empatie, spolupráce a kooperácie. Realizujeme podujatia, ktoré prispievajú k participácií a k podnecovaniu členov zo znevýhodnených skupín na plnení cieľov základných kolektívov.

Veríme, že aj v budúcnosti sa rozrastie členská základňa nášho klubu a pravidelnými aktivitami budeme aj naďalej viesť členov k ich osobnostnému rozvoju a zmysluplnému tráveniu ich voľného času.

Ing. Jana Michlíková, vedúca AMAVET klubu č. 952, Bežovce