Cielenými aktivitami proti nežiaducemu správaniu žiakov
               

Cielenými aktivitami proti nežiaducemu správaniu žiakov

Dátum: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Klub AMAVET 892 Bzince pod Javorinou pracuje s kolektívom detí, ktoré nie vlastnou vinnou prišli o svoje biologické rodiny a skončili na periférii, alebo v detskom domove. Využívame na záujmovú činnosť každé osobné voľno, víkendy a všetky možné prázdniny a sviatky. Tieto deti a mládež potrebujú organizovanú cielenú činnosť a preto vypĺňame jednotlivými technickými, prírodovednými, ekologickými, odpočinkovými, športovými a inými zložkami výchovy každý voľný čas.

Neustále pracujeme na tom, aby naši zverenci rozvíjali svoje schopnosti pod dozorom v kolektíve a aby nemali čas na jednotlivcov, ktorí by ich mohli prijať do takých skupín, ktoré sú v rozpore so zákonom. Rôzne sekty, drogy, alkohol, omamné látky, záškoláctvo, fajčenie, túlanie sa po uliciach, gemblovanie na počítačoch a hranie hier ohrozujúce život hráčov a podobne.  V našej skupine je osemnásť účastníkov, ktorí pritiahnu svojich vrstovníkov a môžu ich ovplyvňovať v pozitívnom zmysle. Každú činnosť vykonávame cielenie a uskutočňujeme činnosti, niekedy aj netradične pre iné skupiny detí a mládeže. Uvediem niektoré nasledovné: Motokros na vrchu Roh, motokros Vadovce, motokros Myjava, preteky motokár, robotika, cyklotrial, cyklokros, pozorovanie hviezd hvezdárskym ďalekohľadom, pojazdná technická dielňa - oprava kolieskových korčúľ, bicyklov, IT techniky, víkendové sústredenia s rôznym náučným zameraním, spanilá jazda automobilových veteránov, návštevy technických múzeí, výstavy technických noviniek v oblasti motorizmu, automobilizmu, letectva, tábory rôzneho výchovného zamerania, sústredenie spoločenského správania sa, vytvorenie chránenej dielne pre hendikepovanú mládež, činnosť mladých jaskyniarov v Podjavorinskej oblasti, život mimo civilizácie (4 dní na prežitie - prijatie samostatnosti) atď.

Mgr. Drahomíra Koníková, vedúca AMAVET klubu č. 892, Bzince pod Javorinou