Pohár vedy “POLARIS” sa blíži do FINÁLE
               

Pohár vedy “POLARIS” sa blíži do FINÁLE

Dátum: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Ani sme sa nenazdali a školský rok sa pomaly blíži ku koncu a s ním aj tohtoročný Pohár vedy POLARIS, ktorý organizuje Asociácia malých debrujárov Českej republiky. AMAVET tento rok opäť zastrešoval organizáciu a hodnotenie súťaže v rámci Slovenska. Práce nebolo málo, veď aktívne súťaž riešilo 59 tímov z celého Slovenska.

Súťažiaci v bádateľských tímoch spolupracovali na vypracovaní zadaní, ktoré boli v rámci súťaže vyhlásené v štyroch kolách. Každé zadanie obsahovalo tri časti: kreativita, teória a projekt.
Ku každej časti bolo potrebné zistiť informácie a zdokumentovať obsah. Najobľúbenejšou časťou zadania, ale i najviac ohodnotenou spomedzi ostatných, bol projekt, v ktorom bolo potrebné navrhnúť, vyskúšať, predviesť a namerať nejaké veličiny. Deti si tak mohli vyskúšať skonštruovať vlastné zariadenie na meranie rýchlosti vetra, výrobu periskopu z krabice od mlieka, či šošovky zo želatíny. Finálne zadanie odovzdávali súťažiace tímy prostredníctvom webovej stránky súťaže a čakali na hodnotenie. Každé odoslané zadanie dostalo bodové ohodnotenie a spätnú väzbu, ktorá je veľmi dôležitá pre mladých bádateľov.

V tabuľke nižšie je zastúpenie aktívnych tímov v jednotlivých kategóriách:
Kategória      Vek žiakov        Počet tímov
1.               Materské školy          3
2.               1. stupeň                17
3.               2. stupeň                27
4.               Stredné školy          12

Hodnotiaci tím pozostával z nasledujúcich odborníkov z praxe:
Michal Zajaček, Dávid Richter, Veronika Kučmínová, Jana Čorňáková a Jana Kačmáriková

Všetkým hodnotiteľom veľmi pekne ďakujeme za obetavú a prínosnú prácu počas celého roka.

Finále sa uskutoční 11. – 13. 6. 2017 v Nymburku v športovom centre. Zo Slovenska na finále postupujú najlepšie tímy z 2., 3. a 4. kategórie. V tabuľke nižšie sú uvedené názvy postupujúcich tímov pre jednotlivé kategórie:

Kategória           Postupujúci tím                 Pedagóg                 Škola
1. stupeň           Zoela                              Martina Mazúchová   ZŠ P. Jilemnického, Zvolen
2. stupeň           Five S Girls                      Jana Šošovičková     SZŠ Nová Dubnica/ AMAVET klub č. 966
stredné školy      Hviezdy slnečnej sústavy     Veronika Behríková   Gymnázium Bytča

V rámci 4. kategórie bolo dodatočné hodnotenie pre rovnosť bodov, ktorú mali tímy Mosquitoes a Hviezdy slnečnej sústavy – rozhodovala kvalita a zrozumiteľnosť pripraveného záverečného pokusu. Porotcovia jednoznačne zahlasovali za tím Hviezdy slnečnej sústavy.

Postupujúcim tímom srdečne gratulujeme a držíme palce na finále v Nymburku!
Konečné výsledky pre jednotlivé kategórie nájdete na stránke www.poharvedy.eu
Foto: archív tímu Five S Girls
Michal Zajaček a Dávid Richter, za tím hodnotiteľov