Zbohatnite z pocitu dávania
               

Zbohatnite z pocitu dávania

Dátum: 08.02.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Výsledky AMAVET-u a jednoduché administratívne kroky Vás môžu presvedčiť

Budem stručný a pragmatický. Hovorí sa, že kto chce pomôže, kto nechce, nepresvedčí ho ani to, že z jeho peňaženky to nebude! Hovorím o vašom rozhodnutí presmerovať a poukázať 2 percentá z vašich daní na zmysluplný účel, napríklad na školu hrou, na AMAVET. Určite vás k tomu podnieti aj príbeh mladučkého 15-ročného žiaka Ondreja Vrábela, odchovanca AMAVET-u, čerstvého laureáta Krištáľového krídla, ktorého rozhovor prinášame vo februárovom eRevue AMAVET. Keď si prečítate aj ďalšie príspevky, určite pochopíte, že sa oplatí pre dobrú vec zrealizovať tieto jednoduché kroky:

  1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“.
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2 % z Vašej zaplatenej dane.
  4. Vyplňte tu priložené tlačivo – riadky 1 až 13, dátum a Váš podpis.
  5. Ak nám chcete oznámiť, že ste zaslali svoje 2% Vy , zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
  6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska – adresu nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Právnické osoby (PO) môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €:

1. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech AMAVET-u

a) Ak PO v roku 2016 až do 31.3.2017 NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať iba 1,0% z dane.

b) Ak PO v roku 2016 až do 31.3.2017 DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, tak môže poukázať 2% z dane.

2. V daňovom priznaní pre PO - časť IV. sú uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech občianskeho združenia AMAVET

IČO:  00684040 / Právna forma: Občianske združenie / Obchodné meno (názov):  Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET / Sídlo:    Hagarova / Číslo:    4 / PSČ:    831 52 / Obec:    Bratislava

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho sídla.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa – v prospech AMAVET-u.

Za všetkých dobrovoľníkov a 4.500 členov AMAVET-u z celého Slovenska ďakujeme!