malý VEĽKÝ projekt
               

malý VEĽKÝ projekt

Dátum: 08.02.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Niekedy sa aj z malých vecí stanú veľké, ako aj z nášho projektu, „Polo-autonómneho kontinuálneho ekosystému“, ktorému sa podarilo nielen zaujať nás, študentky, ale nakoniec aj hodnotiteľov súťaže „Misia Mars“. Víťazstvo nám otvorilo cestu k ďalším novým skúsenostiam i zážitkom vďaka exkurzii do Švajčiarska, ktorú zorganizovali Slovenské elektrárne. Zúčastnil sa jej celý náš 5-členný tím spolu s naším pánom profesorom, ktorý nám bol oporou vo všetkých fázach projektu a súťaže.

Okrem vedeckej časti sme čas venovali aj netradičnému spôsobu vzdelávania a navštívili sme interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi „Technorama“, ktoré sme si mohli aj sami vyskúšať. Exkurziu sme doplnili aj návštevou pútavých miest v Berne i Ženeve, ako napríklad katedrálu sv.Petra, Bourg-de-four, dom Alberta Einsteina, či priekopu s medveďmi v Berne, kde však v zime medvede nie sú J. Okrem iného sme obdivovali aj prekrásne a honosné Rýnske vodopády a nevynechali sme ani povestnú švajčiarsku maškrtu. Okrem samotnej expozície čokoládovne Cailler pri Berne, sme sa výraznejšie zdržali aj pri ochutnávkach švajčiarskych čokolád. Voľný čas vo večerných hodinách sme využili na bližšie spoznanie sa s astrobiologičkou Miškou Musilovou, ktorá bola zároveň i našou spolubývajúcou a bude na simulovanej marťanskej základni realizovať nami navrhnutý experiment.  Zlatým klincom programu bol jednoznačne CERN, kam sme sa presunuli v posledný deň pred odchodom na Slovensko. V CERN-e sme získali množstvo poznatkov z oblasti časticovej fyziky a nášho vesmíru i pohľad na skutočný život vedcov. Jedným z nich bol aj fyzik Michal Zamkovský. Prednáška bola spojená s presunmi po areály CERN-u, pričom sme sa zastavili aj v jednom z viacúčelových detektorov - v ATLASE. Tento výlet-exkurzia bol určite jedným z tých, ktoré nám zostanú v pamäti ako poučné aj inšpirujúce. Kľudne by sme išli radi znovu J.

Ďakujeme Slovenským elektrárňam za vzácnu možnosť navštíviť spomínané miesta. Bola to hodnotná výhra v projekte „Misia Mars“, ktorej vyhodnotenie bolo v novembri na Festivale vedy a techniky AMAVET 2016.

Tím „ASIJA“, Gymnázium Detva