Korešpondenčný seminár LaBáK v polčase
               

Korešpondenčný seminár LaBáK v polčase

Dátum: 10.01.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

So vstupom do nového roku sa priaznivci korešpondenčného seminára LaBáK dostali do druhej polovice súťaže v školskom roku 2016/2017. Riešitelia, ktorí zadávajú výsledky online na web stránku, majú za sebou úspešne ukončené dve súťažné kolá s témami OHEŇ a VODA.

V prvom súťažnom kole s názvom OHEŇ sa v kategórii základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií stala víťazkou Margaréta Lejová zo Základnej školy Dudova v Bratislave. V kategórii starších riešiteľov sa víťazom stal Samuel Škoda z Gymnázia Varšavská v Žiline. Na hodnotení druhého súťažného kola s názvom VODA momentálne usilovne pracujeme a výsledky zverejníme v ďalšom čísle AMAVET eRevue. Hoci OHEŇ a VODU máme už za sebou, do konca ročníka pred nami ostáva ešte druhá polovica, teda ďalšie dve súťažné kolá ZEM a VZDUCH. Úlohy najbližšieho súťažného kola s témou ZEM zverejníme od 1. marca 2017. Nezabúdajte, že všetky novinky a aktuality z diania súťaže nájdete na našej facebook-ovej stránke Online seminár LABÁK.

Dominik Kostoláni, koordinátor súťaže