Neopakovateľná príležitosť navštíviť CERN ešte tohto roku
               

Neopakovateľná príležitosť navštíviť CERN ešte tohto roku

Dátum: 10.01.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Blahoželania v tomto období sú akoby samozrejmosťou. O to viac Vás poteší, keď si nájdete v pošte poďakovanie. RNDr. Jozef Valenčík sa ešte pred Vianocami zúčastnil poznávacej cesty do svetoznámeho vedecko-výskumného centra v CERN-e so svojou dcérou. V novom roku sme si našli od neho mail:

„Chcel by som sa vám poďakovať za výborný výlet, ktorý ste zorganizovali a na ktorom sme sa zúčastnili. Dcéra bola spokojná a najmä návšteva Technoramy a CERN-u sa jej veľmi páčila, samozrejme aj vrátane čokoládovne. Verím, že ju aj pozitívne motivovala pri jej ďalšom študijnom smerovaní. Tiež sa nám páčil veľmi zaujímavý a informačne bohatý výklad nášho sprievodcu, ktorý v spojení s naozaj dobrou starostlivosťou o účastníkov a jeho trpezlivosťou, si zasluhuje osobitnú pochvalu a poďakovanie.“

Tešíme sa s pánom Valenčíkom a je to len ďalší dôkaz toho, že úsilie, ktoré vynaložíte pri organizovaní ciest za poznaním, je užitočné, obohacuje druhých a je aj podnetom pre žiakov, študentov venovať sa prírodným vedám a technike. Zvlášť pri príprave exkurzií do CERN-u je nevyhnutné, aby sa záujemci zorganizovali čo najskôr. Záujem z celého sveta o prehliadku špičkového zariadenia Európskej organizácie pre jadrový výskum je obrovský! V AMAVET-e sme radi, keď sa nám podarí zabezpečiť pre záujemcov termín čo najskôr. Ako v úvode roka povedala Katka Lehotská, ktorá svoju prácu na sekretariáte Asociácie pre mládež, vedu a techniku zasvätila organizovaniu rôznych poznávacích a vzdelávacích ciest pre žiakov, študentov a pedagógov, času na rozhodovanie nie je veľa: „Pre tých, čo ešte nevyužili neopakovateľnú príležitosť navštíviť svetoznáme vedecko-výskumné centrum CERN pripomínam, že najbližšie termíny na exkurzie sú ešte na jeseň tohto roku. Preto, ak chcete v novom roku 2017 vidieť CERN, prihláste sa nám čo najskôr!“

Pri exkurzii v CERN-e vás čaká prehliadka experimentálnych častí najväčšieho a najvýkonnejšieho urýchľovača častíc na svete. Veľký hadrónový urýchľovač LHC dokáže simulovať podmienky panujúce tesne po zrode vesmíru. Vďaka tomu sa podarilo potvrdiť existenciu dovtedy len hypotetickej častice známej ako Higgsov bozón.

Informácie:

lehotska@amavet.sk, www.amavet.sk, 0905 506 312, 02/4487 2331, www.superleto.sk