Gesto pre mesto – získajte tisíc eur pre svoj projekt
               

Gesto pre mesto – získajte tisíc eur pre svoj projekt

Dátum: 10.01.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Raiffeisen banka žije s vami vo vašom meste a pomôže vašim projektom na zlepšenie života nás všetkých. Prihláste svoj projekt online na www.gestopremesto.sk a Raiffeisen banka podporí projekty s najvyšším počtom hlasov finančným darom 1 000 eur. Spomedzi všetkých prihlásených projektov v jednotlivých mestách vyberú v spolupráci s ľuďmi, ktorí sa venujú verejnej činnosti, 5 projektov, za ktoré môže hlasovať verejnosť.

Momentálne je aktuálna výzva na „Skvalitnenie prírodného a sociálneho prostredia“. Prihlasovanie projektov je od 2. 1. do 15. 2. 2017.

V tomto prvom kole Raiffeisen banka podporí:

  • aktivity spojené so založením alebo zveľadením zelenej plochy, ktoré ju začlenia do verejného priestranstva alebo jeho susedstva,
  • iniciatívy, ktorých ambíciou je zvýšiť podiel verejnej zelene, a teda zriadiť, upraviť alebo revitalizovať významné verejné priestranstvo v meste,
  • obstaranie materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na zveľadenie zelenej plochy alebo na skalitnenie sociálneho prostredia, v ktorom skupina trávi svoj čas (napr. v práci alebo v škole).

Nasledovať budú výzvy:

2. PODPORA VZDELÁVANIA

3. PODPORA A ROZVOJ TELESNEJ KULTÚRY

4. ZACHOVANIE KULTÚRNYCH HODNÔT

Viac na: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mesto/ziskajte-dobry-pocit.html