2. ročník RoboRAVE SK 2016/17 - prihlasovanie
               

2. ročník RoboRAVE SK 2016/17 - prihlasovanie

Dátum: 14.09.2016  |  Autor: Jozef  |  Kategória: nekategorizované

  Do nedele 9. októbra sa môžeš sa prihlásiť do 2. ročníka robotickej súťaže RoboRAVE SK - 2016/17.

  Registračný formulár pre vyplnenie a  prihlásenie si stiahni tu!

  (Registračný formulár je vo Worde 97-2003)

  Propozície súťaže sú zverejnené na stránke www.amavet.sk v sekcii   Roborave, v článku nižšie.

  Tešíme sa na Tvoju účasť.

Pokyny k prihlasovaniu na robotickú súťaž RoboRAVE SK 2016 / 2017.

 

Robotická súťaž RoboRAVE SK 2016 / 2017 bude organizovaná v priestoroch budovy rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline,  na ul. Univerzitnej č.1,  v átriu a suteréne ( od hlavného vstupného vchodu s vrátnicou vľavo).

  1. Do 2. ročníka robotickej súťaže RoboRAVE SK – 2016/2017 sa môžu prihlasovať žiaci 3. ročníka ZŠ ( od cca. 9. rokov) až do 20 rokov, ak sú v danom školskom roku ešte žiakmi strednej školy.
  2. Súťaž RoboRAVE SK je tímová súťaž, to znamená že sa súťažiaci prihlasujú v tímoch, pričom najmenší možný počet prihlásených v jednom súťažnom tíme sú dvaja a najväčší štyria súťažiaci. Pri počte štyroch súťažiacich, musia byť na prihláške pripísané funkcie k jednotlivým členom tímu (napr. konštruktér, programátor, fotograf, vedúci tímu, ... )
  3. Súťažný tím musí mať „Kontaktnú osobu“ a sprevádzajúceho učiteľa – trénera, pričom Kontaktná osoba môže byť v jednej osobe aj učiteľ – tréner, ale nemusí. Kontaktná osoba môže byť aj člen tímu, ktorý má mobilný telefón a e-mailové spojenie.
  4. Prihlasovanie tímu sa realizuje pomocou „Registračného formulára“ pre súťaž, (je na stiahnutie: http://amavet.sk/index.php?id=260&idd=7 ), ktorú dôsledne vyplnenú je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu organizátora: jozefristvej@amavet.sk.
  5. Každý účastník súťaže uhrádza pri prezentácii štartovný poplatok vo výške 1,- €, ktoré môže uhradiť za celý tím aj sprevádzajúci učiteľ – tréner tímu. Štartovné na súťaž uhrádza účastník len raz, bez ohľadu na to, v koľkých tímoch v danom ročníku súťaží. Sprevádzajúci učiteľ – tréner uhrádza štartovný poplatok tiež len jeden krát bez ohľadu na počet tímov, ktoré na súťaži sprevádza.
  6. Predbežný program:

Štvrtok 20.10.2016     – doobeda príchod účastníkov a registrácia, príprava na súťaž

-       12:00 –  obed  – Menza ŽU

-       13:00 –  homologizácia (overovanie rozmerov a ceny robota, či zodpovedá podmienkam súťaže) a kvalifikácie tímov s homologizovanými robotmi do piatkovej súťaže.

-       13:30 –  Konferencia „Možnosti robotiky v popularizácii vedy“ pre pozvaných hostí a sprevádzajúcich učiteľov - trénerov.

-          17:30 –  večera  – Menza ŽU

-        18:30 –  stretnutie pozvaných hostí, sponzorov a trénerov  – priestory menzy  ŽU

Piatok 21.10.2016       -      7:30  - raňajky – Menza ŽU

-          8:30 – príprava na finálne súťaže v jednotlivých kategóriách

-          9:00 – finále

-          11:30 – vyhodnotenie a odovzdávanie cien

-          12:30 – obed  – Menza ŽU  a odchod domov

Súčasťou programu vo štvrtok poobede (cca. od 13:30 hod.) je aj konferencia na tému: „Možnosti robotiky v popularizácii vedy“, ktorej sa budú môcť zúčastniť aj sprevádzajúci učitelia, ktorí si to vyznačia pri prihlasovaní vo formulári. Konferencia bude prebiehať v priľahlých priestoroch k súťažným priestorom. Na konferencii odznie aj úvodná prednáška pána Russell R.  Fischer-Ives, zakladateľa súťaže „RoboRAVE INTERNATIONAL“ a iných zaujímavých hostí.

Ďakujeme všetkým za prípravu tímov a prihlásenie sa do súťaže!!