Editoriál Nedočítaná KNIHA
               

Editoriál Nedočítaná KNIHA

Dátum: 08.06.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Nezvyknem, dokonca to vôbec nerobím, aby som šíril rôzne „zaručené“ recepty, myšlienky, návody, rady a podobne, ktoré mi prídu mailom od mojich známych, ale aj neznámych šíriteľov. Keďže si nemôžem overiť skutočné autorstvo týchto informácii, nemám k nim dôveru a nechcem tým obťažovať druhých. Ale! Dnes urobím mimoriadnu výnimku. Autorstvo toho, čo vám ponúkam na zamyslenie, je v samej podstate nedôležité. Nie je podstatné, či tie myšlienky naozaj napísal dolu uvedený pán, alebo mu jednoducho tieto myšlienky niekto vtisol do „úst“. Nemám možnosť si to overiť. Som však skalopevne presvedčený, že sú pravdivé v samotnom obsahu. Tak ako sú pravdivé aj ďalšie informácie v našom júnovom AMAVET Revue. Nech sa páči, najskôr sa spoločne zamyslime:

Tento text napísal pred svojou smrťou Steve Jobs, jeden z najbohatších  mužov tejto planéty. Zakladateľ počítačovej firmy APPLE má/mal majetok  odhadnutý na 8,3 miliardy dolárov. Zomrel na rakovinu pankreasu vo  svojich 56 rokoch...

„Došiel som až na vrchol úspechu vo svete biznisu.

V očiach druhých je môj život zrejme stelesnením úspechu. Avšak mimo  práce mám len málo radosti. Na konci je bohatstvo len aspektom života, ktorému som privykol. Keď teraz ležím na nemocničnej posteli a  premietam si celý svoj život, uvedomil som si, že všetko to uznanie a  bohatstvo, na ktorom som si toľko zakladal, zbledlo a stratilo význam  tvárou v tvár blížiacej sa smrti. V tme sa pozerám na zelené svetlá  strojov, ktoré ma udržujú pri živote a počujem ich mechanické  bzučanie. Cítim, ako sa blíži dych boha smrti. Teraz už viem, že keď  si nahromadíme dostatočné bohatstvo, aby nám vydržalo po zvyšok  života, mali by sme sa usilovať aj o niečo ďalšie, čo s bohatstvom  nesúvisí. Malo by to byť niečo oveľa dôležitejšie. Možno vzťahy, alebo  umenie, snáď sen z mladosti... Bezuzdné nasledovanie bohatstva nás  premení v pokrivené bytosti, ako som ja. Boh nám dal zmysly a možnosť  cítiť lásku v srdci každého, nie ilúziu, ktorú prináša bohatstvo.

Bohatstvo, ktoré som vyhral v mojom živote si nemôžem vziať so sebou.

Môžem si odniesť len spomienky vyvážené láskou. To je skutočné  bohatstvo, ktoré vás bude nasledovať, sprevádzať a dodávať vám svetlo  a silu na to ísť ďalej. Láska môže cestovať tisíce kilometrov. Život  nemá žiadne obmedzenia. Choďte tam, kam chcete ísť. Dosiahnite výšin,  ktoré chcete dosiahnuť. Je to všetko vo vašom srdci a vo vašich  rukách. Aká posteľ je najdrahšia na svete? Nemocničná posteľ. Môžete  zamestnať niekoho, kto bude riadiť vaše auto, niekoho kto pre vás bude  zarábať peniaze, ale nikdy nemôžete najať niekoho, kto by za vás  niesol vašu chorobu. Stratené materiálne veci je možné nájsť. Ale je  tu jedna vec, ktorá nemôže byť nikdy nájdená v prípade straty. Je to život!

Keď ide človek na operačnú sálu, uvedomí si, že existuje jedna kniha,  ktorú má ešte dočítať - KNIHA zdravého života. Bez ohľadu na štádium  života, v ktorom sa nachádzate, budete každý raz čeliť dňu, kedy sa  opona zatiahne. Ochraňujte lásku k vašej rodine, lásku k svojmu  partnerovi, lásku voči svojim priateľom... Majte radi sami seba a s  láskou sa starajte o ostatných."

Želám vám príjemné čítanie júnového AMAVER Revue.

Ján Nemec