Svet vedy a techniky zábavou
               

Svet vedy a techniky zábavou

Dátum: 08.06.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V polovici mája v Banskej Bystrici zorganizoval klub AMAVET č. 937 v spolupráci s ÚKC ZSVTS VI. ročník „Technickej súťaže žiakov základných škôl“. Cieľom súťaže je podporiť a usmerniť záujem talentovaných detí a mládeže do technických oblastí. Ukázať im zábavnou formou svet vedy a techniky a možnosti spolupráce s klubom AMAVET.

Súťaž sa uskutočnila v priestoroch ZŠ Pieninská. Súťažiacich a organizátorov privítala riaditeľka školy Mgr. Natália Kosturová, vedúci Školského úradu mesta Banská Bystrica Mgr. Milan Beňačka, PhD. a Vladimír Kováčik vedúci klubu AMAVET, ktorý zároveň moderoval technickú súťaž. Súťaže sa zúčastnili dvojčlenné kolektívy žiakov siedmych ročníkov zo základnej školy Radvanská, J.G. Tajovského, Hrnčiarska zo Zvolena  a základná škola Pieninská. Súťaž mala 4 časti. Dve kolá boli spoločné pre celý súťažný kolektív a dve kolá súťažil každý člen kolektívu samostatne. Zadané úlohy súťažiaci riešili z oblasti logiky, matematiky, geometrie, vedy a techniky a zostrojením autíčka na balónový pohon. Výsledky ich riešení posudzovala porota zložená zo zástupcov AMAVET-u a ZSVTS. Vyhodnotené boli zúčastnené školy a jednotlivci. Školy získali pohár a diplom a najlepší súťažiaci vecné ceny a diplomy. Poháre a vecné ceny zakúpili pre súťažiacich klub AMAVET a ÚKC ZSVTS. Prvé miesto získala ZŠ Pieninská, druhé miesto ZŠ Hrnčiarska a tretie miesto získala ZŠ J.G. Tajovského. Z jednotlivcov sa na prvom mieste umiestnil žiak Martin Tokár zo ZŠ Pieninská, na druhom mieste žiačka Katarína Kortánová zo ZŠ J.G. Tajovského a na treťom mieste žiačka Nikoleta Liptáková zo ZŠ Hrnčiarska, Zvolen. Pri záverečnom hodnotení boli prezentované výsledky činnosti žiakov technických krúžkov klubu AMAVET zo ZŠ Pieninskej a ZŠ Radvanskej.

Záverečné vyhodnotenie uskutočnil Vladimír Kováčik, ktorý zároveň oboznámil prítomných pedagógov a žiakov s oblasťami činnosti AMAVET-u a možnosťami spolupráce s klubom AMAVET.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu č. 937