Letecké múzeum zaujalo žiakov
               

Letecké múzeum zaujalo žiakov

Dátum: 08.06.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

V rámci svojej plánovanej činnosti zorganizoval Klub AMAVET 937 pri Spojenej škole , Kremnička, Banská Bystrica pre svojich členov tematický zájazd do „Leteckého múzea“ , ktoré je v Košiciach.

Zájazdu sa zúčastnilo 42 žiakov základných škôl Pieninská ,Radvanská a Spojenej školy, Kremnička a bola to naša druhá návšteva Košíc , pri prvej sme navštívili Slovenské technické múzeum. Zámerom zájazdu bolo poskytnúť žiakom  prehľad o technickom vývoji lietadiel, leteckých motorov, prístrojov a informácií súvisiacich s letectvom. Okrem expozícií z oblasti letectva si účastníci prezreli aj expozíciu dopravy. Žiaci si jednotlivé exponáty prezerali so záujmom a veľmi im pri tom pomáhal aj perfektný výklad od sprievodcu výstavy, ktorým bol Ing. Ľubomír Šlávka. Podrobne nás informoval o jednotlivých historických etapách letectva. Po ukončení prehliadky sme sa premiestnili do historického jadra Košíc. Prešli sme okolo pôvodného stredovekého námestia, kde sme si pozreli „Dóm sv. Alžbety, Urbanovú vežu“ a bolo by možné pozerať ešte veľa historických skvostov, ktorými sa môžu Košice pochváliť. Náš časový rozvrh nám však už nedovolil  pokračovať  v ich prehliadke , ale tu sme si stanovili , že Košice navštívime aj po tretí krát a pozrieme si ďalšie pamiatky, ktoré nám priblížia a rozšíria naše poznanie o technickom a historickom vývoji  v minulosti s pohľadom na súčasnosť. Pekné počasie a dobrá nálada, ktorá nás sprevádzala po celý čas nášho zájazdu prispela k tomu, že sme odchádzali spokojní naplnení novými poznatkami. Žiakom pomôžu pri ich  odbornom raste a zaradení sa do aktivít klubu AMAVET, pripravovaných v roku 2016.

Vladimír Kováčik, vedúci AMAVET klubu č. 937