Podpora ambicióznych a motivovaných pedagógov
               

Podpora ambicióznych a motivovaných pedagógov

Dátum: 08.06.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Grantový program „Rozvíjať technik(o)u“ je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v spolupráci so študentami v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych projektov na technicky zameraných univerzitách na Slovensku.

Ciele grantového programu:

  • Podporiť iniciatívu pedagógov v spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania; zaujímavých projektov atď.
  • Spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť
  • Podporiť aktívny prístup samotných pedagógov
  • Podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou
  • Rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov s pridanou hodnotou

Žiadateľ: Ústavy (katedry) a pedagógovia slovenských univerzít s technickým zameraním

Témy projektov na rok 2016:

  • Podporiť pravidelné vzdelávacie technicky zamerané aktivity na základných, resp. stredných odborných školách (v podobe workshopov, krúžkových činností, výskumných dielní a pod.)

Maximálna suma pridelenej podpory: 6 000 € na projekt
Realizácia projektov: september 2016 – apríl 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: do 5. septembra 2016

Bližšie info: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/grantovy-program-rozvijat-technikou/