LETO s AMAVET-om a Zvedavými vedcami
               

LETO s AMAVET-om a Zvedavými vedcami

Dátum: 25.05.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Blížiace sa leto a s ním aj neodmysliteľné prázdniny zrýchľujú tempo práce pedagógov. Záverečné hodnotenia na školách a ani sa nenazdáme a prehupneme spoločne do zaslúženého odpočinku, ktorý však môže mať aktívny charakter. Bližšie sa o tom dozvieme z nasledovného rozhovoru s Katkou Lehotskou, ktorá svoju prácu na sekretariáte Asociácie pre mládež, vedu a techniku zasvätila organizovaniu rôznych poznávacích a vzdelávacích ciest pre žiakov, študentov a pedagógov.

  • Takže Katka, stihnem ešte pred záverom tohto školského roka nasadnúť na nejaký autobus, ktorý má namierenú „Cestu za vedou“?

Do atraktívneho CERN-u máme už sedadlá obsadené. Tentokrát sa včas prihlásili školáci so svojimi učiteľmi z Nitry a čaká ich v júni od stredy večera do skorého nedeľného rána magické spoznávanie vedecko-technických zariadení. Najskôr navštívia interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi Technorama vo Winterthure. Na druhý deň, ešte pred návštevou Európskej organizácie pre jadrový výskum, nemôžu obísť Palác národov OSN v Ženeve. Pri exkurzii v CERN-e ich čaká prehliadka experimentálych častí najväčšieho a najvýkonnejšieho urýchľovača častíc na svete. Veľký hadrónový urýchľovač LHC dokáže simulovať podmienky panujúce tesne po zrode vesmíru. Vďaka tomu sa podarilo potvrdiť existenciu dovtedy len hypotetickej častice známej ako Higgsov bozón. Poznávačku zavŕšia v Berne návštevou Múzea A. Einsteina.

  • Nečudo, že medzi pedagógmi záujem o príťažlivý CERN je veľký.

Preto odporúčam záujemcom, pedagógom, aby sa prihlasovali vo väčšom časovom predstihu, lebo CERN každý deň môžu navštíviť maximálne 2-3 exkurzie a záujem z celého sveta je veľký a denne aj obsadený! Najbližšie exkurzie robíme na jeseň, kde sú ešte voľné miesta, ale už sa nám prihlasujú školy na začiatok roka 2017. Veľký záujem máme aj o poznávacio-vzdelávací program „Veda a umenie v Paríži“. Jeden z najobľúbenejších programov, v ktorom počas piatich dní účastníci spoznajú kultúru, umenie a vedu v Európe. Najväčšie technické múzeum v Európe Deutsches, múzeum v Mníchove, tajomstvami opradený Notre Dame, Latinskú štvrť, univerzitu Sorbonne a zámok Versailles. Palác objavov so zaujímavými pokusmi, sídlisko La Défense, jedinečnú galériu Louvre, umelcom dobre známy Sacré Coeur. Na záver nočné mesto zaľúbených, Tour Eiffel, Champs - Elysées, Námestie Concorde a očarujúcu plavbu loďou po Seine. Je to ideálna príležitosť pre pedagógov so skupinkou študentov, ktorým stále chýbajú ďalší účastníci na to, aby svoj vysnívaný výlet do Paríža mohli zrealizovať.

  • Vráťme sa však k tvojej momentálnej zaneprázdnenosti. Pozvanie na kávu si mi odmietla, pretože „nestíhaš“. Chceš si azda vylepšiť koncoročné vysvedčenie ešte v tomto školskom roku?

(namiesto úsmevu povzdych) Práve chystám informačnú cestu pre pedagógov, kde im chceme prezentovať náš akreditovaný program „Zvedaví vedci“. Na brehu Jadranského mora, v píniovom lese Makarskej riviéry, v útulných domčekoch sa oboznámia počas 3 dní s animačným programom, ktorý hravou formou podnecuje tvorivosť účastníkov prostredníctvom zaujímavých pokusov pod dohľadom vyškolených animátorov. Pritom pracujú v laboratóriu pod holým nebom s materiálmi bežne dostupnými.

  • Katka budem aj ja zvedavý. Nájde sa v autobuse ešte miestečko pre mojich známych? Musí to byť veľmi zaujímavá informačná cesta aj pre „nepedagógov“, rodičov školákov.

(konečne na tvári Katky úsmev) Protekciu samozrejme máš, ale chcem upozorniť, že uprednostníme učiteľov, pedagógov, ktorí si dokážu zadeliť pracovné povinnosti pred záverom školského roka a vedia spojiť príjemné s užitočným! Termín je veľmi zaujímavý, od 8. do 12. júna, pričom ide len o dva pracovné dni. Ak aj zamestnávateľ, riaditeľ školy, pristúpi na príležitosť získať pridanú hodnotu do vzdelávania svojej školy, učiteľom, ktorí majú záujem podučiť sa „v škole hrou“, dajú pracovné voľno bez čerpania dovolenky. Verím, že budeme mať autobus plný veľmi rýchlo. Prihlasovanie beží a pripomínam, že pedagógovia majú ubytovanie zdarma!

  • Pred prázdninami zvyčajne väčšina učiteľov dáva priestor pre zlepšenie neformálnych vzťahov so žiakmi a zorganizujú si koncoročný výlet. Čo však tí, ktorí si to uvedomili na poslednú chvíľu, a nevedia teraz kam ísť?

Skutočne za nízku cenu im vieme ponúknuť „vysoký výkon“! Osem dňový pobyt už na spomínanej Makarskej riviére spojený s animačným programom Zvedaví vedci sa postupne napĺňa. Odchod autobusom je 10. júna večer a príchod 19. júna skoro ráno. Medzi účastníkmi bývajú napríklad z niektorých škôl aj talentované deti, ktorým to zaplatili združenia rodičov, dokonca v jednom prípade aj škola – za odmenu v školských výsledkoch. Pedagogický sprievod sa zúčastňuje v takomto prípade zdarma.

  • Potom už príde leto a tebe bude hej!

To sa už musím naozaj nahlas zasmiať!. Celé leto máme v Chorvátsku tábory s animačným programom, prihlasovanie záujemcov teraz pokračuje a v júni vyvrcholí. Využívajú to s deťmi nielen pedagógovia, ale aj rodičia, celé rodiny. Už tretí rok v rámci charitatívnej činnosti máme termín aj pre znevýhodnené deti, pričom využívame podporu od rôznych partnerov a sponzorov. V súčasnosti čakáme, kedy sa uzavrie financovanie z 2 percent daní a potom požiadame aj školy o tipy na konkrétnych žiakov, u ktorých nie je rodinné zázemie a možnosť, aby bez podpory iných uvideli deti more a pritom sa oboznámili s vedou formou hry a zábavy.

  • Katka, ale neustále hovoríš o animátoroch. Môžem mať ako pedagóg, ale aj ako rodič dôveru k ich odbornosti, prípadne bezpečnosti svojich detí?

Ak zoberieme do úvahy, že už 10 rokov naši animátori obveseľujú deti v tábore na Makarskej riviére tak, že dostávame každý rok kopu ďakovných listov, svedčí to určite o spokojnosti a spoľahlivosti. Tá sa však nerodí automaticky. Napríklad od 3. do 5. júna organizujeme opäť školenie animátorov, ktorí prejdú výcvikom a zaškolením nielen o programe Zvedaví vedci. Dávame dôraz na vyškolenie bezpečnosti pri prácu s chemikáliami, s ich uskladnením a podobne. Naši animátori sú dobrovoľníkmi, čiže motiváciou pre nich nie je prázdninový zárobok, ale radosť z rozžiarených očí rekreujúcich sa detí, učiteľov, ale aj rodičov. Svoju odbornú prácu vykonávajú zdarma, poskytujeme im samozrejme ubytovanie a stravu. Preto naša aktívna „škola hrou“ pri mori má pre všetkých účastníkov veľmi priaznivé ceny.

Koho práca Katky zaujala a chce si ju preveriť na vlastnej koži, prípadne aj so svojimi žiakmi, môže kontaktovať:

lehotska@amavet.sk, amavet@amavet.sk, 0905 506 312, 02/4487 2331, www.superleto.sk

S Katkou sa zhováral Ján Nemec.