Ponorení do práce i termálnej vody
               

Ponorení do práce i termálnej vody

Dátum: 05.05.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Vedúci klubov AMAVET sa zúčastnili na školení spojenom s Valným zhromaždením. Nechýbala ani horúca termálna voda krásneho aquaparku. Pracovno-relaxačný pobyt sa uskutočnil v hoteli GINO PARADISE Bešeňová od  piatka 15. apríla do nedele 17. apríla.

Ideálne podmienky kongresového centra a príjemného hotelového ubytovania v srdci termálneho kúpaliska v Bešeňovej využilo 42 vedúcich a ich zástupcov z 23 klubov AMAVET-u z celého Slovenska.

Pracovná sobota začala školením a prezentáciami klubovej činnosti. Takáto výmena informácii a skúseností medzi vedúcimi klubov je inšpirujúcim zdrojom na skvalitňovanie práce s mládežou, kreovanie nových aktivít a rozširovanie existujúcich podujatí v neformálnom vzdelávaní. Výsledky práce jednotlivých klubov dokazujú, že do popularizácie vedy a techniky sa zapája čoraz viac žiakov a študentov, kde škola hrou je hlavnou metodikou príťažlivej práce klubov.

Nasledovalo zhodnotenie krajských a celoslovenských podujatí v roku 2015. Návšteva vedcov z CERNu, Krajské festivaly vedy a techniky a národný Festival vedy a techniky, LaBák, Pohár vedy, Junior Internet, Anjeli deťom, tábory v Chorvátsku, dobromat, daruj.sk.

Pracovnou popoludňajšou bodkou bolo Valné zhromaždenie vedúcich klubov AMAVET, kde prerokovali správu o činnosti a hospodárení, ale aj návrhy a plány ako ďalej. Tým bola činnosť Asociácie pre mládež, vedu a techniku v roku 2015 aj formálne zarámcovaná. K tomu nevyhnutne patrili aj následné konzultácie s vedúcimi klubov o administratívnych otázkach s vedením klubového účtovníctva a dokumentácie.

Po práci stačilo vymeniť oblečenie za plavky, nasunúť sa do šľapiek a v hotelovom župane vyjsť turniketom z hotela priamo do aquaparku. Amaveťáci spojili prácu s relaxom v liečivej geotermálnej vode, ktorá blahodarne pôsobí na pohybové a dýchacie ústrojenstvo, má priaznivý kozmetický účinok a vďaka prvku lítium pozitívne vplýva aj na psychiku človeka. Bol to elixír pre trpezlivú prácu s mládežou, ktorej úspechy sú zas balzamom na dušu vedúcich klubov Asociácie pre mládež, vedu a techniku.

(naj)