Aktuálne z návštevy v CERN-e
               

Aktuálne z návštevy v CERN-e

Dátum: 05.05.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Aprílovej „Cesty za vedou“, ktoré organizuje AMAVET, sa zúčastnili deviataci zo základnej školy Záhorácka  Malacky, ktorí si priniesli nasledovné príjemné spomienky: 

Po ceste do CERN-u sme navštívili švajčiarske vedecké centrum Technorama v mestečku Wintherthur. Žiaci mali možnosť vidieť princíp fungovania Zákona zachovania energie, magnetizmu, elektromagnetizmu, ako funguje ťažisko, kódovanie šifier, povrchové napätie vody a iné prírodovedné zákonitosti. Priamo pri ukážke sa dvaja žiaci zúčastnili ako pomocníci na pódiu. Jeden bol pri Van de Graaffovom generátore a druhý pri Teslovom generátore.


Ďalší deň sme navštívili CERN, Palác národov OSN ako aj Ženevu. V CERN-e a v Paláci národov sme mali možnosť vidieť ako v týchto nadnárodných inštitúciách pracujú aj Slováci. Nemali sme jazykovú bariéru a mohli sme sa sústrediť na informácie, ktoré sa na žiakov hrnuli zo všetkých strán.

V CERN-e sme navštívili Microcosmos, v ktorom sme videli jednotlivé komponenty urýchľovača častíc. Žiaci videli animáciu ako sa jednotlivé častice urýchľujú. Obed sme si dali priamo v CERN-e, kde je aj príležitosť stretnúť niektorého nositeľa Nobelovej ceny. Žiaľ, to šťastie sme nemali, možno nabudúce. 

V Paláci národov OSN sme videli jednotlivé rokovacie miestnosti a v jednej z nich sme si sadli aj za rokovací stôl. Naša sprievodkyňa nám vysvetlila, ako to v tejto organizácii funguje a zároveň nám ukázala aké krásne umelecké diela sa nachádzajú v paláci. Aj Slovensko prispelo do tohto paláca dvoma soškami.

Vo večerných hodinách sme sa presunuli do Ženevy, kde sme mali možnosť vidieť unikátny umelý vodotrysk, ktorý vznikol ako súčasť poháňania strojov v čase, keď nebola elektrická energia. Fungoval ako pretlakový ventil v potrubí, ktorým sa hnala voda na mlynské kolesá a tie roztáčali stroje v priemyselných budovách v starej Ženeve.

Posledný deň nás čakala cesta domov, ktorú sme si spríjemnili prehliadkou Bernu a Múzea Alberta Einsteina, kde sme mali možnosť vidieť celý život tohto velikána. Okrem iného sme mali možnosť vidieť Nobelove ceny, ktoré získal.

Mgr. Júlia Jánošiková, ZŠ Záhorácka Malacky