RoboRAVE SK - 2015-2016
               

RoboRAVE SK - 2015-2016

Dátum: 05.05.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Celoslovenské kolo prvého ročníka súťaže autonómnych robotov

V Trenčíne, na výstavisku Expo Center, a. s., v rámci Trenčianskych robotických dní 2016, sa 20. apríla konalo Celoslovenské kolo prvého ročníka súťaže autonómnych robotov RoboRAVE SK - 2015-2016, ktorej organizátorom bol AMAVET v spolupráci s ICM, n. o. Martin. Súťažilo 7 tímov, spolu 17 žiakov základných a stredných škôl, v nasledovných výzvach:

  1. LINE FOLLOWING – I. (Súboj rytierov),
  2. LINE FOLLOWING – II. (Doprava loptičiek do veže),
  3. FIRE FIGHTING   ( Hasenie ohňa )

Výsledková listina súťaže:

Výzva - LINE FOLLOWING – I. (Súboj rytierov)

1. miesto:        Filip Ivanič, Nicolas Slezák, Katolícka spojená škola Banská Štiavnica                             s robotom SuperGo

2. miesto         Patrik Jarkovský, Erik Ullmann, Stredná priemyselná škola Martin

s robotom LX-0.7 v.2

Výzva - LINE FOLLOWING – II. (Doprava loptičiek do veže)                                  

1. miesto:        Lukáš Bahurinský, Marek Višňovec, Stredná priemyselná škola Martin

                        s robotom BigBherta

2. miesto         Maroš Konečný, Stanislav Pavelko, Nikola Mihalčinová, Gymnázium Vranov nad Topľou

                        s robotom GYVV-KPM

3. miesto         Adam Ruža, Daniel Koreň, Základná škola Radvanská 1, Banská Bystrica

                        s robotom Radvaň                              

Výzva - FIRE FIGHTING   ( Hasenie ohňa )                                                     

1. miesto:        Róbert Sabol, Patrik Sabol, Marek Valčo, Gymnázium Vranov nad Topľou

                        s robotom GYVV-SSV 1.0

2. miesto:        Jakub Krcho, Michal Holeček, Matej Jurčík, Gymnázium  VPT, Martin

s robotom OHYZDI             

Organizovaním takýchto súťaží sa AMAVET snaží vyzdvihnúť vzdelanie mladých ľudí v oblasti vedy a techniky ako cestu k vedomostiam, diskutovať o vedeckých problematikách, propagovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi, vytvárať im možnosti pre zmysluplné trávenie voľného času a vyzdvihovať význam neformálneho vzdelávania.

V tomto roku chceme prispieť k odhaľovaniu a rozvíjaniu nadania mladých ľudí, podporovať kreativitu a rôznorodé schopnosti aj v súvislosti s témou slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti mládeže, ktorou je práve „talent“. Sústredenie sa na talent neznamená len podporu tých najlepších. Ide o identifikáciu možností na rozvoj každého jedného mladého človeka. Práve touto súťažou sme umožnili všetkým, ktorí majú záujem o robotiku, zúčastniť sa a odskúšať si funkčnosť svojich zostrojených robotov na verejnosti a pred svojimi rovesníkmi. Bolo čo vidieť a mali sme možnosť získať ďalšie inšpirácie pre prácu s deťmi a s mladými ľuďmi.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať organizátorovi Trenčianskych robotických dní 2016, Strednej odbornej škole v Trenčíne za poskytnutie priestorov a za príjemnú atmosféru súťaže autonómnych robotov RoboRAVE SK - 2015-2016.

Ing. Jozef Ristvej, st.