Myšlienky zo Slovenska - Dobrý nápad, Slovensko!
               

Myšlienky zo Slovenska - Dobrý nápad, Slovensko!

Dátum: 05.05.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Od roku 2012 sa víťazí Festivalu vedy a techniky zúčastňujú aj na Vernadského národnej súťaži v Moskve v Ruskej federácii. Tam došlo aj k nadviazaniu širšej spolupráce a slovenskej delegácii prezentovali vedu, techniku a ruskú kultúru v širšom kontexte. Odvtedy plánujeme recipročné pozvanie ruskej delegácie mládeže na Slovensko, kde im chceme prezentovať prácu s mládežou s dôrazom na vedu a techniku a oboznámiť ich so školským vzdelávacím systémom. 

Partnerská organizácia AMAVET-u v Moskve a jej členovia sa intenzívne zaujímajú o získanie informácii o slovenskom školskom systéme, s dôrazom na vedecko-technické smery. 15 ruských študentov s 2 pedagógmi sa zúčastnia na naše pozvanie pobytu na Slovensku na začiatku júna. Prezentácia práce s mládežou s dôrazom na vedu a techniku a školský vzdelávací systém sa uskutoční v Bratislave počas jedného týždňa, od 1. do 7. júna 2016. Cieľom je už mladej generácii vštepovať a ukazovať pozitívne príklady a viesť ich k výmene skúseností. Určite odprezentujeme našim hosťom aj slovenský turizmus, históriu a pamiatky Slovenska tak, aby sme počas návštevy podporili nové logo a slogan Slovenska, ktoré prezentuje štyri základné vlastnosti charakteristické pre Slovensko - rôznorodosť, vynachádzavosť, vitalita a autentickosť. IDEAS FROM SLOVAKIA - GOOD IDEA.

(naj)