Pomôžme spoločne sami sebe - WIKIPÉDII
               

Pomôžme spoločne sami sebe - WIKIPÉDII

Dátum: 05.05.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Určite ste neraz klikli na Wikipédiu, Slobodnú encyklopédiu, aby ste z tohto zdroja získali informáciu, respektíve si upresnili vaše zdroje. Bezplatný prístup k informáciám má množstvo výhod, ale jej nezávislosť od reklamy môže spôsobiť, že jedného dňa nebudeme mať kam kliknúť. Preto vám sprostredkovávame prosbu, ktorú aktuálne nájdete po vyhľadaní hlavnej stránky Wikipédie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%A1_str%C3%A1nka

Tu je prepis prosby:

„Prejdeme rovno k veci: Dnes Vás chceme požiadať, aby ste pomohli Wikipédii. Aby sme si zachovali nezávislosť, nebudeme nikdy používať reklamy. Fungujeme z darov, ktorých priemerná výška je okolo 10 €. Len malá časť našich čitateľov poskytuje dary. A práve teraz chceme o taký dar požiadať. Ak by každý, kto práve teraz číta tento text, daroval 2 €, naša kampaň by skončila do jednej hodiny. Presne tak, stačí nám suma v hodnote jednej šálky kávy. Ak považujete Wikipediu za užitočnú, venujte jednu minútu tomu, aby ostala k dispozícii a naďalej rástla. Sme malá nezisková organizácia s rovnakými nákladmi ako veľká webová stránka: musíme platiť servery, zamestnancov a projekty. Slúžime miliónom čitateľov, ale na náš chod využívame iba zlomok toho, čo ostatné veľké webové stránky. Veríme, že každý by mal mať prístup k vedomostiam - bezplatne, bez obmedzení, bez hraníc. Pomôžte nám prosím zavŕšiť zbierku a zlepšiť Wikipediu. Ďakujeme.“

O Wikipédii:

Wikipédia je webová encyklopédia s otvoreným obsahom, ktorú možno slobodne čítať aj upravovať. Je sponzorovaná neziskovou organizáciou Wikimedia Foundation. Má 285 nezávislých jazykových vydaní vrátane slovenského a najrozsiahlejšieho anglického. Popri článkoch encyklopedického typu obsahuje, najmä anglická encyklopédia, aj články podobajúce sa almanachu, atlasu či stránky aktuálnych udalostí. Wikipédia je jedným z najpopulárnejších zdrojov informácií na webe s približne 13 miliardami zobrazení mesačne. Jej rast je skoro exponenciálny.

Wikipédia obsahuje viac než 24 miliónov článkov. Najviac z nich je v anglickej Wikipédii (4 100 000). Slovenská jazyková verzia vznikla v septembri 2003 a v súčasnosti obsahuje 210 289 článkov.

Wikipédia je internetová encyklopédia s otvoreným obsahom, ktorú možno voľne upravovať. Takmer každý článok vo Wikipédii môžete okamžite zmeniť. Stačí iba kliknúť na záložku „upraviť“ („edit“) a urobiť zmeny hoci aj bez akejkoľvek registrácie. Je to vlastne podstatou tejto encyklopédie a je to aj spôsob, akým vznikla. Základom je technológia známa ako wikiWiki znamená v havajčine rýchlo, a to je presne filozofia tohto typu stránok; návštevníci môžu stránku rýchlo doplniť o chýbajúce a aktuálne informácie, rýchlo opraviť chyby a nepresnosti iných či rýchlo vytvoriť úplne nové encyklopedické heslo.

Viac o Wikipédii na: https://sk.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:O_Wikip%C3%A9dii