Inšpiratívne UNESCO fórum mládeže
               

Inšpiratívne UNESCO fórum mládeže

Dátum: 10.02.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Október v minulom roku nebol pre mňa obyčajným upršaným jesenným mesiacom. 25. októbra som totiž na pražskom letisku netrpezlivo vyčkával na lietadlo do Paríža. V Paríži po 2 rokoch UNESCO organizovalo 9th UNESCO Youth Forum - 9. UNESCO fórum mládeže. Mal som tú česť byť delegátom AMAVETu na tomto medzinárodnom podujatí. 

Spolu s druhým slovenským delegátom, Deanom, sme sa stretli na Zastupiteľskom úrade SR v Paríži, kde nám ubytovanie vybavila stála delegácia SR pri UNESCO. Po zoznámení sa s Deanom nasledovalo krátke obvolanie priateľov z iných krajín, o ktorých sme vedeli, že budú prezentovať svoje krajiny. Dohodli sme sa teda s českou delegátkou Evou a Ukrajincom Volodymyrom, že sa nasledujúci deň stretneme pred budovou UNESCO.

Nastal teda náš veľký deň. Ráno sme sa prichystali a plný očakávania sme vyrazili metrom k ústrediu UNESCO. Tam sme sa stretli s našimi zahraničnými priateľmi a postavili sme sa do dlhého radu na akreditácie. Po získaní vytúženej menovky, akreditácie, sme mohli vstúpiť do sály, kde sme si vypočuli niekoľko inšpiratívnych prejavov, najmä prejav generálnej tajomníčky UNESCO pani Iriny Bokovej. Hneď po otváracom ceremoniáli sme sa stretli s veľvyslankyňou, stálou delegátkou SR pri UNESCO, pani Klárou Novotnou. Rozhovor bol veľmi inšpiratívny, zistili sme, že nás zaujímajú podobné problémy a dohodli sme sa na spolupráci v budúcnosti.

Ďalej nasledovalo samotné fórum, ktoré trvalo celkovo tri dni. Obaja Slováci sme boli v pracovnej skupine spoločne s delegátmi Srbska, Belgicka, Číny, Rakúska, Ghany a Bahrajnu. Samotné fórum spočívalo v načrtnutí problémov angažovania mladých ľudí do riešenia problémov spoločenského života, vedy a pod. V skupine sme vypracovali niekoľko zaujímavých návrhov, ktoré prešli cez subplenárne až do plenárneho zasadnutia celého fóra. Odporúčania, ktoré boli potom postúpené generálnemu zhromaždeniu, sme upravovali a „okresávali“ do dokonalosti celé tri dni.

Organizátori nám však okrem práce pripravili aj bohatý program. Mali sme niekoľko recepcií a výlet loďou po Seine. Fórum hodnotím kladne a myslím, že účasť mala zmysel. Som veľmi rád, že som mal možnosť reprezentovať Slovensko a AMAVET. Stretol som množstvo inšpiratívnych ľudí a verím, že kontakty, ktoré sme nadviazali budú veľmi prospešné v budúcnosti pre všetky zúčastnené strany.

Branislav Viliam Hakala, víťaz Festivalu vedy a techniky 2012, 2013 a 2014