Pozvánka OSN na štúdium a súťaž
               

Pozvánka OSN na štúdium a súťaž

Dátum: 10.02.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

2-týždňový bilingválny študijný program v OSN v Ženeve - 54th Graduate Study Programme, UN Geneva
Organizátor: Informačná služba OSN Ženeva
Termín programu: 4.-15. júl 2016, Ženeva
Deadline: 1. marec 2016
Téma programu: Humanitárna asistencia a rozvoj
Kto sa môže zúčastniť: postgraduálni študenti vo veku 23-35 rokov so znalosťou francúzštiny a angličtiny
Viac informácií: http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/%28httpPages%29/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument

Súťaž: Esej o multilingvizme - Many Languages, One World
Organizátor: UN Academic Impact, ELS Educational Services;
Zadanie: Napísať esej (max. 2000 slov) v jednom zo 6 oficiálnych jazykov OSN (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabština, čínština) na tému „Úloha viacjazyčností v posilňovaní globálneho občianstva a porozumenia medzi kultúrami“.
Deadline: 31. marec 2016
Kto sa môže zúčastniť: študenti VŠ s odporúčaním pedagóga
Výhra: 60 vybraných študentov sa môže zúčastniť Globálneho Fóra mládeže (25.-31.júl 2016)
Viac informácií: http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld 

Veronika Turayová

Odbor OSN a medzinárodných organizácií

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Hlboká cesta 2

833 36 Bratislava, SR

Tel.: +421 2 5978 3656