„Príbehy AMAVET-u“ z bratislavského Festivalu vedy a techniky 2015 pokračujú v tomto roku na svetových a európskych súťažiach!
               

„Príbehy AMAVET-u“ z bratislavského Festivalu vedy a techniky 2015 pokračujú v tomto roku na svetových a európskych súťažiach!

Dátum: 10.02.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Postupy na celosvetové súťaže

Postup na Intel ISEF vo Phoenixe, Arizona, USA

Ivan Grega za projekt Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách

a Jana Čorňáková za projekt Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom.

Postup na EUCYS v Bruseli, Belgicko, EU, cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Erik Szabó a Daniel Krchňák za projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie

a Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner za projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií.

Postup na I-SWEEEP v Houstone, Texas USA, cena Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel

Miriam Feretová za projekt Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L. a Samuel Smoter za projekt Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu.

Postupy na Európske súťaže

Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia

Marek Galovič, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík za projekt Cloudový informačný system.

 

Postup na európsku súťaž v Bruseli, Belgicko

Juraj Májek, Jakub Malina a Martin Gažo za projekt Mechanizmus polymerizácie m-aminobenzonitrilu.

 

Postup na európsku súťaž v Barcelone, Španielsko

Patrik Mikolášik a Ľubomír Macura za projekt Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za Slnkom a Beáta Plaskurová za projekt Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom.

 

Postup na Európsku prehliadku (Expo Sciences Europe) v Toulouse, Francúzsko

Ester Tomajková za projekt Testovanie vplyvu DMSO na kuracie embryo a Branislav Ševc za projekt Model inteligentného domu s pripojením na Internet.

 

Cena poroty a Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“

Ema Spáčilová, Nina Adamčíková a Marek Mocňák za projekt Včely volajú o pomoc.

 

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“

Filip Vojtko a Michal Červenec za projekt Energia z kontajnera.

 

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Marián Pevný a Dominik Juračka za projekt Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduií Kryptofixu - 2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG.

Viac na: http://festivalvedy.sk/ a http://www.tyzdenvedy.sk/

Dávid Richter, koordinátor súťaže, richter@amavet.sk, 0948 345 177