Pohár vedy úspešne pokračuje
               

Pohár vedy úspešne pokračuje

Dátum: 10.02.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: nekategorizované

Pohár vedy ROJKO 2016 úspešne pokračuje už piatym ročníkom. Súťažiace tímy riešia v štyroch kolách zábavné úlohy, bádajú nad problémami a robia pokusy. Najlepšie tímy postupujú do medzinárodného finále, ktoré sa uskutoční v júni 2016.

Súťažiaci ukončili prvé kolo a do 22. februára budú známe výsledky riešení, ktoré posudzujú nasledovní hodnotitelia - experti. V prvej, najmladšej kategórii materské školy a predškoláci, posudzuje práce Lucia Szabová. Druhú kategóriu, prvý stupeň základných škôl, hodnotia Gabriela Kukolová a Dávid Richter. Žiaci druhého stupňa základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií súťažia medzi sebou v tretej kategórii, ktorú posudzuje Michal Zajaček a je v nej aj najvyšší počet súťažiacich – 34. David Kocan posudzuje najstaršiu, štvrtú kategóriu, kde medzi sebou súťažia študenti stredných škôl. Oproti minulému ročníku došlo na Pohári vedy ROJKO 2016 k miernemu nárastu účastníkov. V tomto čase súťažiaci začali riešiť úlohy druhého kola http://2016.poharvedy.cz/local/staticpage/view.php?page=tasks.

naj