Festival vedy a techniky AMAVET
               

Festival vedy a techniky AMAVET

Dátum: 09.12.2015  |  Autor: Katka  |  Kategória: nekategorizované

Víťazi hlavného podujatia Týždňa vedy a techniky na Slovensku postupujú na svetové súťaže!

Nadaní žiaci v oblasti vedy a techniky prezentovali svoje vedecké práce na celoštátnej súťažnej prehliadke Festival vedy a techniky AMAVET. Festival je jedným z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Víťazi získali nominácie na najprestížnejšiu súťaž mladých vedcov INTEL ISEF v USA.


Jedna z víťaziek Jana Čorňáková, žiačka Gymnázia a ZŠ sv. Mikuláša v Prešove, sa vo svojej práci venuje potenciálnemu využitiu sekundárnych metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom, pričom skúmala vplyv tanínu na háďatko zemiakové, ktoré patrí k jedným z najobávanejších škodcov v poľnohospodárstve. Jej projekt predstavuje finančne nenáročné a hlavne ekologické riešenie tejto problematiky.

Súťaž sa uskutočnila v pripravovanom Centre vedy CVTI v Bratislave v dňoch 8. - 11. novembra 2015.  Na podujatí sa súťažne predstavilo celkovo 96 účastníkov z celého Slovenska so 61 projektmi v týchto kategóriách: Biológia, Chémia, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy. Svoje projekty prezentovalo aj 17 zahraničných účastníkov z partnerských organizácií z Belgicka, Španielska a Českej republiky.

Najväčšími víťazstvami sú však určite umiestnenia na medzinárodných súťažiach v Európe a v USA. Hodnotiaca komisia rozhodla o postupe celkovo 19 súťažiacich s 12 projektmi.

Postupy na celosvetové súťaže

Postup na Intel ISEF vo Phoenixe, Arizona, USA

Ivan Grega za projekt Magnetické nanočastice a ich využitie v biomedicínskych aplikáciách

a Jana Čorňáková za projekt Potenciálne využitie sekundárnych rastlinných metabolitov v ochrane rastlín proti parazitom.

Postup na EUCYS v Bruseli, Belgicko, EU, cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Erik Szabó a Daniel Krchňák za projekt Aplikácia éterických olejov na patogénne baktérie

a Bálint Czíferi a Dominik Aschengeschwandtner za projekt Aplikácia priamej konduktometrie pri stanovení alkylamínov pri výrobe gumárenských chemikálií.

Postup na I-SWEEEP v Houstone, Texas USA, cena Slovenských elektrární, a. s. člena skupiny Enel

Miriam Feretová za projekt Vplyv znečistenia ovzdušia na výskyt bioindikačných prejavov Rhytisma acerinum L. a Samuel Smoter za projekt Eliminácia ťažkých kovov vo vodnom médiu prostredníctvom adsorbentov na báze zeolitu.

Postupy na Európske súťaže

Postup na Vernadského národnú súťaž v Moskve, Ruská federácia

Marek Galovič, Jerguš Lejko a Štefan Štefančík za projekt Cloudový informačný system.

Postup na európsku súťaž v Bruseli, Belgicko

Juraj Májek, Jakub Malina a Martin Gažo za projekt Mechanizmus polymerizácie m-aminobenzonitrilu.

Postup na európsku súťaž v Barcelone, Španielsko

Patrik Mikolášik a Ľubomír Macura za projekt Zariadenie s inteligentným riadením naklápania za Slnkom a Beáta Plaskurová za projekt Popularizácia astronómie a kozmonautiky v Novom Meste nad Váhom.

Postup na Európsku prehliadku (Expo Sciences Europe) v Toulouse, Francúzsko

Ester Tomajková za projekt Testovanie vplyvu DMSO na kuracie embryo a Branislav Ševc za projekt Model inteligentného domu s pripojením na Internet.

Cena poroty a Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „mladší žiaci“

Ema Spáčilová, Nina Adamčíková a Marek Mocňák za projekt Včely volajú o pomoc.

Cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK v kategórii „stredoškoláci“

Filip Vojtko a Michal Červenec za projekt Energia z kontajnera.

Hlavná cena dekana Prírodovedeckej fakulty UK

Marián Pevný a Dominik Juračka za projekt Inovácia chromatografickej metódy na stanovenie reziduií Kryptofixu - 2.2.2 v rádiofarmaku 18F-FDG.

Viac na: http://festivalvedy.sk/ a http://www.tyzdenvedy.sk/

Dávid Richter, koordinátor súťaže, richter@amavet.sk, 0948 345 177