Výsledky FVaT 2012
               

Výsledky FVaT 2012

Dátum: 11.11.2012  |  Autor: Michal  |  Kategória: nekategorizované

Postupy na celosvetové súťaže

Postup na Intel ISEF v Phoenixe, Arizona USA

Michal Račko
za projekt Farnsworthov fúzor

Michaela Brchnelová
za projekt Štúdium dynamiky vybraných pozostatkov po supernovách

Katarína Orsághová, Mária Beňová
za projekt Roztoče a ich alergény

Postup na I-SWEEEP v Houstone, Texas USA

Veronika Rondošová, Lucia Fehérová
za projekt LuNiwood - dosky pre marginalizované skupiny

Lukáš Lúčan, Oto Chovanček
za projekt Inteligentný dom

Postup na Expo Sciences International v Abu Dhabi, Spojené arabské emiráty

Branislav Viliam Hakala
za projekt Spektroskopia supernov

František Balogh, Jakub Klikač
za projekt RSL (Red Science Laboratory)

FOTOGALÉRIA 1

FOTOGALÉRIA 2

Postupy na európske súťaže

Postup na európsku súťaž v Barcelone, Španielsko

Peter Pázmány
za projekt Vplyv zariadenia reverznej osmózy na kvalitu pitnej vody zo Žitného ostrova

Ivana Bezáková
za projekt White Star

Postup na európsku súťaž v Bruseli, Belgicko

Marek Šuppa, Adrián Matejov
za projekt nxtIDE: prostredie pre programovanie a simuláciu Lego NXT robotov

Silvia Baranková, Veronika Vaňová
za projekt Možné znečistenie vôd v okolí obce Predajná (Gudróny)

Postup na európsku súťaž v Namure, Belgicko

Milan Šnapko
za projekt Automatizácia a robotizácia v priemysle

Matej Slebodník
za projekt Webdesign generátor

Postup na európsku súťaž v Prahe, Česká republika

Lukáš Janošík
za projekt Štúdia allelopatického potenciálu kúkoľa poľného a žltnice maloúborovej

Postup na európsku súťaž v Zaragoze, Španielsko

Kristína Uličná
za projekt Využitie mezenchýmových kmeňových buniek na liečbu rakoviny

Martin Vidlička
za projekt Geochémia v krase a jaskynných systémoch na Slovensku

Postup na Vernadsky National Contest v Moskve, Ruská federácia

Patrik Hudák, Martin Šalata
za projekt Analyzátor počítačovej siete

Daniel Zvara
za projekt Využitie inteligentných senzorických systémov v robotike

Ceny amerických profesijných organizácií

Cena Americkej Meteorologickej Asociácie (American Meteorological Society Award)

Patrícia Gerbocová, Eva Minčičová
za projekt Vplyv kyslých dažďov a rozkladu plastov na klíčivosť a rast žeruchy siatej

Cena Nadácie pre vzdelávanie firmy ASM Materials (ASM Materials Education Foundation)

Veronika Rondošová, Lucia Fehérová
za projekt LuNiwood - dosky pre marginalizované skupiny

Cena Excelentnosti vo výpočtovej technike firmy INTEL (Intel Excellence in Computer Science)

René Činčura, Richard Diosi
za projekt AdvanceOS

Cena MU Alpha Theta

Michal Géci, Martin Liščiský
za projekt Termodynamické vlastnosti dvojrozmerného systému malých magnetov

Cena Ricoh Americas Corporation

Matúš Men
za projekt Videofilm - pamiatka navždy

Cena Asociácie pre invitro biológiu (Society for In Vitro Biology Award)

Katarína Orsághová, Mária Beňová
za projekt Roztoče a ich alergény

Cena Asociácie pre vedu a techniku Yaleskej Univerzity USA (Yale Science and Engineering Association)

Peter Kmeť
za projekt Robotické rameno

VECNE OCENENÝ

Brchnelová Michaela za projekt Štúdium dynamiky vybraných pozostatkov po supernovách

Géci Michal a Liščiský Martin za projekt Termodynamické vlastnosti dvojrozmerného systému malých magnetov

Olekšák Matúš za projekt Freem

Hajdu Matúš za projekt Etológia nemeckého krátkosrstého stavača a alternatívna výživa

Waresová Viktória za projekt Porovnanie vplyvu probiotík a prírodných látok na obnovu mikroflóry v tráviacom trakte

Kucmen Miloš za projekt Výroba malotraktora Tatra 805

Bagar Martin za projekt Elektrické výboje vo vode

Kollárová Lucia za projekt Rodinný dom so zelenou strechou

Štupák Jakub za projekt Čierne diery

Lascsák Radovan za projekt MESIAC

Settey Tomáš za projekt Vplyv klimatických činiteľov na horské toky

Kukučka Tomáš za projekt Soľ nad zlato

Fedor Dominik za projekt Viete, akú máte krv?

Séleš Jakub za projekt Teslov transformátor

Lengyelová Angelika za projekt Odpadová voda v domácnosti- čo s ňou?

Lopušný Marek za projekt Moderný Teslov Transformátor

Kmeť Peter za projekt Robotické rameno

Mihok František za projekt Využitie technológie \"omniwheel\" v bežnej mestskej premávke

Janošík Lukáš za projekt Štúdia allelopatického potenciálu kúkoľa poľného a žltnice maloúborovej

Polievka Erik za projekt Menič s možnosťou prifázovania

Wares Jakub za projekt Ohrev v mikrovlke - pohodlné a zdravé?

Mikulová Antónia a Kišková Edita za projekt Neskrotné jouly

Maťaš Ján a Chudý Andrej za projekt Semiautonómny prieskumno-detekčný robot

Globinovský Juraj a Vaško Marek za projekt Vodík

Gažiová Michaela a Tebeľák Marek za projekt Katastrofy a záchrana obetí s pomocou robotov.

Pavliková Tatiana a Hradiská Lenka za projekt Tóny v ušiach

Barkacs Tibor a Tyč Jan za projekt Rozsvieťme zvuk. Zariadenie demonštrujúce vzájomnú podporu zvuku a svetla pri vnímaní zmyslami.

Široký Branislav a Sekerák Richard za projekt TRICYKEL

Račko Michal za projekt Farnsworthov fúzor

Bílek Samuel a Dorko Dominik za projekt Drevená LEGO stoliča

Mikolaj Slavomír a Havrila Tomáš za projekt Svetelný efekt - Scanner

Tóthová Martina a Kubovčíková Nikola za projekt Nezničiteľné organizmy?

Men Matúš za projekt Videofilm - pamiatka navždy

Sliviak Peter a Sliviak Matej za projekt Využitie odpadu z domácnosti

Matisová Antónia a Tomašovová Diana za projekt Magnetické kvapaliny

Drgala Martin a Petho Branislav za projekt Stroje

Filčáková Zuzana a Kolcunová Kristína za projekt Eko-dom

Gerbocová Patrícia a Minčičová Eva za projekt Vplyv kyslých dažďov a rozkladu plastov na klíčivosť a rast žeruchy siatej

Šipoš Róbert a Vácha Matej za projekt Digitálne texty z oblasti geodézie, kartografie a katastra pre širokú vrejenosť

Švábik Filip a Dupkala Daniel za projekt Stavba domácej Langsdorfovej difúznej hmlovej komory, jej účinnosť a praktické využitie

Henčeková Adriána a Riemerová Alexandra za projekt Káva

Kvasničáková Martina a Husárová Janka za projekt Meristémové množenie mäsožravých rastlín

Knápek František a pavelka Miroslav za projekt Praktická fotogrametria

Talafová Veronika a Jankura Adam za projekt Chémia vôní

Gardošíková Dáša a Ledecký Jakub za projekt Nikotín - aký je naozaj?

Kollárová Jana a Kostušová Kristína za projekt Múdrost babičiek verzus chémia

Činčura René a Diosi Richard za projekt AdvanceOS

Hakala Branislav Viliam za projekt Spektroskopia supernov