Festival vedy a techniky 2013
               

Festival vedy a techniky 2013

Dátum: 23.07.2012  |  Autor: Dávid  |  Kategória: nekategorizované

AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje počas novembrového TÝŽDŇA VEDY na Slovensku celoslovenskú prehliadku vedeckých prác mladých ľudí

Festival vedy a techniky 2013,

ktorý sa uskutoční v Bratislave 14.11.-16.11.2013, v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.

Festival vedy a techniky je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov.

Záštitu nad podujatím prevzal prof. Ján Vilček, držiteľ prestížneho ocenenia za technologický pokrok – National Medal of Technology and Innovation, ktoré si prevzal z rúk amerického prezidenta Baracka Obamu vo februári 2013.

Registrácia je predĺžená do 25.10.2013.

Registrácia je tu http://registracia.festivalvedy.sk/.

Prihlásenie http://registracia.festivalvedy.sk/login.html.

Tohtoročnému celoštátnemu kolu budú predchádzať až 4 krajské kolá v mestách Žilina, Lučenec a Banská Bystrica, Košice a Bratislava. Víťazi krajských festivalov budú mať zaručenú účasť na celoslovenskej súťaži, v rámci ktorej môžu súťažiť o účasť na:

 

  • INTEL ISEF 2014 (International Science and Engineering Fair), Los Angeles, California, USA,
  • I-SWEEEP (International Sustainable World - Energy, Engineering, Environment Project Olympiad ), Houston, Texas, USA,
  • národných európskych súťažiach a prehliadkach v Belgicku, Španielsku, Česku a Rusku.

 

Žiaci môžu svoje projekty v rámci krajského kola či celoslovenského Festivalu vedy a techniky prihlasovať na webovej stránke www.festivalvedy.sk, kde nájdu i viac informácií. Najlepšie spomedzi prihlásených projektov postúpia na celoslovenské kolo súťaže. Registrácia je spustená od 6.9.2013 a trvá do 20.10.2013. Registrovať svoj projekt môžete tu: http://registracia.festivalvedy.sk/.

Možnosť zúčastniť sa na Festivale vedy a techniky je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie a vedecké skúmanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.

Viac o podujatí na: www.festivalvedy.sk.

AMAVET:

Od roku 1990 pôsobí AMAVET na Slovensku ako nezisková organizácia – občianske združenie, ktoré vytvára podmienky pre nádejných mladých vedcov. Pomáha napĺňať predstavy žiakom i študentom, ale sme tu i pre pedagógov či rodičov a vedieme spolu s nimi deti a mládež k zmysluplnému tráveniu voľného času. Od vzniku AMAVETu vystupuje organizácia ako aktívny člen medzinárodnej organizácie pre mládež, vedu a techniku vo voľnom čase MILSET. Od roku 1991 sa zúčastňuje svetovej prehliadky projektov ESI (Expo Sciences International) a od roku 1996 európskej prehliadky projektov ESE (Expo Sciences Europe). Od roku 2006 je AMAVET integrálnou súčasťou súťaže Spoločnosti pre vedu a verejnosť, ktorá organizuje súťaž Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, ktorá je najstaršou a najprestížnejšou súťažou vedeckých projektov žiakov na úrovni našich stredných škôl na svete. V roku 2008 bol AMAVET tiež pri založení celosvetovej olympiády trvalo udržateľného rozvoja z oblasti energetiky, inžinierstva a environmentalistiky I-SWEEEP v Texase. V roku 2002 po prvý krát na Slovensku zorganizoval úspešne európsku prehliadku projektov ESE (Expo Sciences Europe) a v roku 2011 svetovú prehliadku projektov ESI (Expo Sciences International). Festival vedy a techniky organizujeme od roku 1998. 

Partneri festivalu vedy a techniky 2013:

loga partneri