Mládež | Veda | Technika
               
2% dve percenta amav
   

Krajský festival vedy a techniky v Nitre

Zverejnené: 21.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Tretí ročník Krajského festivalu vedy a techniky AMAVET v Nitre sa konal 7. októbra v priestoroch SOŠ polytechnickej v Nitre. Súťaž mladých vedátorov zorganizoval AMAVET klub č. 836 v Nitre a SOŠ polytechnická v Nitre pod záštitou Okresného úradu Nitra – odboru školstva. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Úspešne na Týždni vedy a techniky na Slovensku

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Skončil sa 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

V nedeľu 13. novembra sa ukončil týždeň, kedy sa vede a technike dožičilo viac pozornosti ako počas celého roka. Najmä tí, ktorí sa starajú o jej rozvoj a popularizáciu, mali za uplynulý týždeň svoju „žatvu“. Nielenže zbierali úrodu v ume mladých žiakov a študentov, ale prezentovali výsledky nádejných mladých vedcov pred širokou verejnosťou. Jedným z hlavných podujatí bol už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavili svoje vedecké projekty v národnom finále v bratislavskej Inchebe. Nad podujatím prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa konalo pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský festival vedy a techniky AMAVET pre Trenčiansky kraj

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Jesenný októbrový piatok štrnásteho sa stal festivalovým dňom, na ktorom sa vo veľkej sále Kultúrneho domu na námestí mesta Partizánske stretli žiaci so záujmom o vedu a techniku a prezentovali svoje projekty. Druhý ročník Trenčianskeho krajského FVaT pritiahol pozornosť účastníkov aj návštevníkov a ponúkol pestrú zmes prezentácií na rôzne témy. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET pre Žilinský kraj

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

V piatok 21. októbra 2016 sa konal Festival vedy a techniky pre Žilinský kraj v priestoroch Žilinskej univerzity v Žiline.  Bolo prihlásených 14 projektov. Do celoštátneho kola postúpilo 12 projektov.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský festival vedy a techniky AMAVET pre Banskobystrický kraj

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Jednou z hlavných úloh pri riešení ďalšieho posilňovania aktívnej účasti mladej generácie na  rozvoji vedy a techniky je, aby sa tohto procesu zúčastnila rozhodujúca väčšina mladých ľudí. Túto problematiku si dáva  do svojho plánu činnosti aj klub AMAVET 937 pri Spojenej škole, Kremnička, Banská Bystrica, kde sa uskutočnil Krajský festival vedy a techniky pre Banskobystrický kraj. Do prezentácie svojich projektov sa zapojili žiaci  základných a stredných škôl Banskobystrického kraja, ktorí spolu prezentovali 19 projektov z oblasti biológie, elektriny a mechaniky, energie a transportu, environmentálnych vied, fyziky a astronómie, chémie, informatiky a počítačového inžinierstva a spoločenských vied.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET pre Bratislavský a Trnavský kraj

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Tretí októbrový piatok sa v jedinom centre vedy na Slovensku, Zážitkovom centre vedy AURÉLIUM, uskutočnilo ďalšie postupové kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, kde o postup zabojovali študenti škôl Bratislavského a Trnavského kraja. Spolu 14 prezentovaných projektov posudzovala odborná hodnotiaca komisia na čele s predsedom Mgr. Richardom Richterom. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Účasť klubu na Svetovom pohári raketových modelárov v Ljubljane

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Členovia AMAVET klubu 808-VTM a KRM- Partizánske vycestovali 6. októbra na 38. ročník posledného Svetového pohára v tomto roku do Slovinska- Ljubljana Cup 2016. Náš klub reprezentovali Jozef Jaššo st., Zdenka Mitašová, Jozef Holobradý, Klaudia Urbanová a Veronika Mitašová. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

AMAVET na HALLOWEEN h&t party v bratislavskej Rači

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

HALLOWEEN je každoročne predovšetkým o strašidlách a zábave, aj tu však veda smelo vystrčila svoje pazúry. Jej tajomstvá zvedavým drobcom odkrývali členovia AMAVET klubu 959 v sobotu 29. októbra 2016 na HALLOWEEN h&t party, ktorú zorganizovala bratislavská mestská časť Rača v spolupráci s tanečným klubom h&t Dance Group.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Ekologický náučný chodník

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

AMAVET 892 pracuje so skupinou detí a mládeže, pochádzajúcich zo sociálne slabších vrstiev, z detského domova a s handicapom ZŤP.  Ekologický náučný chodník sme vybudovali v jarnom a letnom období, časť činnosti sme realizovali na štadióne TJ, časť projektu v okolí potoka a oproti štadiónu. Tento náučný chodník podporuje ekologickú a technickú činnosť a bude dlhodobo slúžiť  deťom  a mládeži  a ich voľno časovým aktivitám spolu s rodičmi. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Cosmos Discovery

Zverejnené: 16.11.2016  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované

Najväčšia putovná výstava o kozmonautike na svete.

V rámci popularizácie vedy a techniky sme sa  v klube  Amavet č. 939, ktorý pôsobí pri ZŠ J.A.Komenského v Revúcej rozhodli, že túto úžasnú výstavu  navštívime.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4  5 ... 95 96 97 98 99