Mládež | Veda | Technika
               
2% dve percenta amav
   

Ponuka letnej školy vedy v Chorvátsku

Zverejnené: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Projekt je zameraný na študentov stredných škôl, ktorí sa zaujímajú o STEM, viac info v prílohe. Už šestnásty rok po sebe organizuje skupina mladých vedcov Letnú školu v Chorvátsku. Zameriava sa na študentov stredných škôl so záujmom o prírodovedné predmety, kde získajú praktické skúsenosti a pracujú v malých skupinách na konkrétnom projekte. Booklet.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Využite v regiónoch grantový program spoločnosti Tesco

Zverejnené: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

VY ROZHODUJETE, MY POMÁHAME

Organizátorom podporného programu Vy rozhodujete, my pomáhame je spoločnosť Tesco, spoluorganizátorom je Nadácia Tesco a partnerom Nadácia Pontis. Hlavným cieľom programu je podpora miestnych projektov v okolí, kde žijú zákazníci spoločnosti Tesco.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Šanca pre nadané deti a mládež

Zverejnené: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Každé dieťa, každý človek má dostať v živote svoju šancu, aby rozvinul to, v čom je dobrý a nemal by byť znevýhodnený svojou sociálnou, ekonomickou alebo inou životnou situáciou. Podporiť rozvoj mladých talentovaných ľudí považujú v spoločnosti  M-MARKET za hlavný predpoklad pre rýchlejší rozvoj celej krajiny. Veria, že investícia do ambicióznych mladých ľudí, ktorí sa raz stanú priekopníkmi vo svojom odbore je správna a bude dobre využitá. Nadácia M-MARKET sa aj v roku 2018 rozhodla zamerať pozornosť na podporu talentovaných detí a mladých ľudí s cieľom umožniť rozvoj ich výnimočných schopností poskytnutím finančnej podpory prostredníctvom grantového programu Hľadáme teba.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Interný grantový systém

Zverejnené: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Ako to robí AMAVET

Na základe Programu finančnej podpory aktivít pre mládež na roky 2014 – 2020 a zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva Školstva vedy, výskumu a športu SR prerozdelí AMAVET medzi klubmi finančnú dotáciu v roku 2018 aj na základe podaných projektov jednotlivých klubov v rámci grantového programu AMAVET.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Trenčiansky robotický deň 2018

Zverejnené: 13.03.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

V dňoch 14. a 15. februára sa konal už 13. ročník Trenčianskych robotických dní. Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov - robotická súťaž. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

AMAVET je členom Digitálnej koalície

Zverejnené: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Digitálna koalícia rozširuje svoje rady, členovia plnia záväzky

Odpočet stavu plnenia záväzkov a prijatie nových členov boli hlavnými bodmi rokovania výkonného výboru Digitálnej koalície, ktoré sa uskutočnilo v Bratislave vo štvrtok 8. februára 2018. Ciele a aktivity Digitálnej koalície, podporujúce rozvoj digitálnych zručností, majú veľkú odozvu. Do radov koalície sa preto rozhodli pristúpiť ďalšie subjekty z privátneho, verejného, neziskového a akademického sektora, počet členov Digitálnej koalície sa tak rozšíri na 37. Novým členmi sa stávajú Asociácia pre mládež, vedu a techniku, Datalan, Gymnázium P. O. Hviezdoslava v Kežmarku, IT v kurze, Konfederácia odborových zväzov SR, mesto Kežmarok, Orange Slovensko, Seges s.r.o., SimpleCell Networks Slovakia, Slovenská informatická spoločnosť, Slovenská živnostenská komora, Súkromná stredná odborná škola v Poprade – Tatranská akadémia, Uber Slovakia, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Výskumný ústav papiera a celulózy, a.s.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Presmerujte 2 percentá z vašich daní na zmysluplný účel

Zverejnené: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Výsledky talentov z AMAVET-u a jednoduché administratívne kroky Vás môžu presvedčiť

Kto chce pomôže, kto nechce, nepresvedčí ho ani to, že z jeho peňaženky to nebude! Hovorím o vašom rozhodnutí presmerovať a poukázať 2 percentá z vašich daní na zmysluplný účel, napríklad na školu hrou, na AMAVET. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Junior Internet pre všetkých!

Zverejnené: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Finále súťažnej konferencie Junior Internet sa uskutoční v dňoch 23. a 24. marca 2018 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU, Ilkovičova 2, Bratislava. Počas dvoch dní konferencie si môžete pozrieť viac ako 60 prezentácii projektov žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí boli vybraní hodnotiacou  komisiou. Žiaci budú prezentovať webové stránky, aplikácie, grafické práce a dizajny, či blogy a texty a online projekty zamerané na vzdelávanie.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Hraj sa a zabávaj, osvedčenie o tom získaj, animátorom sa staň – neváhaj!

Zverejnené: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Zaujíma Ťa biológia, chémia, fyzika, ekológia, astronómia alebo iná veda? Chceš sa naučiť zábavné experimenty a bádateľské aktivity? Baví Ťa baviť iných? Rád sa bavíš s mladšími od Teba? Túžiš byť najmä počas leta dobrovoľníkom a zažiť atraktívne hry s kúzelnými javmi prírody? Naučíme Ťa vychutnávať si prírodovedné predmety hravou formou a stane sa z Teba zvedavý vedec. Svoje skúsenosti budeš odovzdávať ako animátor deťom.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Popoludnie s vedou nás prevetralo

Zverejnené: 08.02.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Jedno pekné piatkové popoludnie sme spolu s Katkou a piatimi bádateľmi strávili v obložení množstva materiálu, tekutín, či farebných papierov. V rámci spolupráce so susednou firmou sme sa rozhodli odbremeniť účastníčky školenia a postarať sa im o ich ratolesti animačným programom Zvedaví vedci. Tento program realizujeme v rámci denných táborov v Bratislave a pobytových podujatí a táborov v Chorvátskom kempe Baško Polje, (http://superleto.sk/index.php?id=44&idd=8) kam sa každoročne presúva naše „pojazdné laboratórium“. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4  5 ... 112 113 114 115 116