Mládež | Veda | Technika
               
2% dve percenta amav
   

Cesta za poznaním

Zverejnené: 14.05.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Rozširovať si svoje poznatky z oblasti fyziky, astronómie, získať viacej informácií o našej Galaxii, to bol program odbornej exkurzie, ktorú zorganizoval AMAVET klub 937 pri Spojenej škole Kremnička pre  svojich  43 členov, žiakov ZŠ z Badína, Radvane a Pieninskej.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Májový beh Modrou

Zverejnené: 09.05.2018  |  Autor: Dávid  |  Kategória: Nekategorizované
          

Amavet klub 944 Impulz v spolupráci s Súkromným centrom voľného času v Modre a KOB Sokol Pezinok usporiadali 8.5.2018 otvorené denné preteky v orientačnom behu s pevným poradím kontrol.

Výsledková listina, plagát podujatia.

Pozvánka - pred vysvedčením do Ríma

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Hľadáte parťákov na koncoročný výlet? Čo by ste povedali na možnosť  navštíviť  Rím v termíne 23.6. – 27.6.2018? Unikátne mesto opradené bohatou históriou, ktorej atmosféru cítiť v talianskej metropole až dodnes, láka svojich návštevníkov architektonickými skvostami ako je Koloseum, Konštantínov víťazný oblúk či známe Forum Romanum. Mráz vám však bude behať po chrbte aj pri prehliadke "malého veľkého" štátu Vatikán, ktorý pozná a uznáva celý svet. Poďte sa spoločne s popradskými gymnazistami pozrieť do tohto krásneho mesta, dozvedieť sa niečo viac o jeho obdivuhodnej histórii a vychutnať si neporušenú antickú architektúru. Veď predsa - "všetky cesty vedú do Ríma". Exkurzia je spojená s návštevou Florencie a  je vhodná aj pre menšie skupinky a individuálnych záujemcov.

Bližšie informácie vám rada poskytne Katka Lehotská telefonicky 0905 506 312 príp. emailom lehotska@amavet.sk.

Pozvánka – prázdniny pri mori

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Nedávne svišťanie korbáčov a najmä jarný príval žičlivých veľkonočných polievačov nám pripomenul, že osviežujúcej vody nie je nikdy dosť. Najmä tej slanej morskej. Sme nesmierne radi, že aj tento rok vás môžeme privítať v obľúbených priestoroch nášho letného domova  v chorvátskom kempe Baško Polje uprostred píniového lesa. Práve tu už šiestu sezónu trávime leto v pohodlných mobilných domčekoch s klimatizáciou a plným vybavením pre spokojné prežitie letných chvíľ pri mori.  A že to s Amaveťákmi nie je len o „ležaní na pláži“, sa už mnohí z vás presvedčili sami. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Festival vedy a techniky AMAVET má za sebou už 20 ročníkov. Stal sa skutočne odrazovým mostíkom pre talentovaných žiakov do sveta vedy a techniky. Celoštátna súťažná prehliadka vedecko-technických projektov je zameraná najmä na žiakov stredných škôl a žiakov druhého stupňa základných škôl. Účasť mladších žiakov základných škôl je na celoslovenskom finále v menšom zastúpení. Na krajských kolách, ktoré sú postupové na celoslovenské finále, sa z roka na rok zvyšuje úroveň súťažiacich projektov a tak našim talentovaným drobcom sa postupové priečky väčšinou neujdú. Logický dôvod ponúknuť žiakom základných škôl od prvákov po ôsmakov ešte hravejšiu formu vedecko-technickej súťaže. Preto sa v 28-ročnej Asociácii pre mládež, vedu a techniku rozhodli zorganizovať pre túto cieľovú skupinu FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET, ktorý sa uskutoční v piatok 8. júna 2018 v Bratislave, vo vedecko-zábavnom centre Aurélium. Veríme, že účasťou vašich žiakov, im pomôžete zábavnou formou spoznať vedu, techniku, životodarnú vodu i prírodu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

28 ročné skúsenosti Asociácie pre mládež, vedu a techniku v oblasti neformálneho vzdelávania oprávňujú podeliť sa nielen o úspešné výsledky, ale aj o poznatky ako zvýšiť záujem mladých ľudí o technické a prírodovedné vedy. Preto v AMAVET-e využili výzvu Operačného programu Ľudské zdroje a podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok v Prioritnej osi Vzdelávanie s Konkrétnym cieľom 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Aj keď proces schvaľovania projektu „Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov“ (CVV) s ITMS kódom 312011D582 sa posunul o jeden rok, ambícia AMAVET-u podieľať sa na rozvoji  potenciálu mladých ľudí v oblasti vedy a techniky bola naplnená. Budú mať na to tri roky, od 1. apríla 2018 do 31. marca 2021, aby naplnili cieľ projektu, ktorým je zvýšenie záujmu mladých ľudí o prírodné a technické vedy a rozvoj ich kľúčových kompetencií pre lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

JUNIOR INTERNET CHCEME ZAŽIŤ OPÄŤ

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Na odrazový mostík do online sveta z AMAVET-u prišlo 71 finalistov – mladých slovenských talentov

Súťažná konferencia pre začínajúcich tvorcov webu, grafikov a dizajnérov, programátorov mobilných aplikácií a blogerov Junior Internet AMAVET 2018 má za sebou celoslovenské finále. Už 13 rokov je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl živnou pôdou na objavovanie ich talentu v oblasti informačných technológií. „Obetovala som práci učiteľky všetko a je pre mňa zadosťučinením, že to čo robím pre deti má zmysel. Som rada, že ich posúvam ďalej. Som tu už druhý rok, súťaž nás nakopáva. Mladé talenty sa oplatí vidieť, zažiť túto úžasnú atmosféru. Určite prídem so svojimi žiakmi aj o rok, Junior Internet chceme zažiť opäť!“ Učiteľka slovenského jazyka Janette Lišivková má cestu do Bratislavy na finále ďalekú, ale každý rok úspešnú. Zo základnej školy v Bardejove prišla s dvomi žiačkami a v kategórii JuniorTEXT získala Bianka Michalcová 2. miesto.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Fakty o podpore vzdelávania a popularizácii vedy a techniky

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Mesto Partizánske a mimovládna organizácia AMAVET, v snahe rozvíjať pozitívny vzťah detí a mládeže k vede a technike uzatvorili memorandum o spolupráci, ktorého úlohou je zabezpečiť podmienky a podporu pre rozvoj vedy a techniky, v inštitucionálnom, ale i v neformálnom rozmere existencie územnej samosprávy.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Na Expo Sciences Luxembourg sa prezentovali naši úspešní vedátori z AMAVET-u

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Po postupe z Medzinárodnej vedeckej súťaže Castic, ktorá sa konala v auguste 2017 v Číne, boli naši traja žiaci, členovia Asociácie pre mládež, vedu a techniku – Mirka Feretová, Samuel Smoter a Peter Škripko – nominovaní na Medzinárodnú vedeckú výstavu Expo Science do Luxemburska, ktorá sa konala od 23. do 26. marca 2018.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Úspešní Amaveťáci na Vernadského súťaži v Moskve

Zverejnené: 20.04.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Z minuloročného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET postúpili na Vernadského súťaž v Moskve Nela Gloríková, Ján Maťufka a Peter Škripko, ktorá sa konala od 9. apríla 2018. Ponúkame vám ich postrehy zo súťaže.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2  3 4 5  ... 112 113 114 115 116