Mládež | Veda | Technika
               
FVAT
     

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

AMAVET – POPULARIZÁTOR VEDY

Zvíťazili všetci – účastníci i organizátori

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., „vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov“. Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Výstava Veda netradične 2018 je už históriou

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

To, že malý mysliteľ musí na veľkého vedca vyrásť, to je jednoducho fakt. Faktom však je aj to, že toho malého mysliteľa treba v deťoch prebudiť, objaviť, jednoducho nájsť. Práve z tohto dôvodu sa náš AMAVET klub 959 - SOVA zúčastňuje podujatí, ktoré vedu popularizujú. Preto sme sa aj v tomto roku zúčastnili výstavy Veda netradične, ktorá sa koná súbežne s celoštátnym finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

CENA ZA VEDU A TECHNIKU pre AMAVET

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Ocenenie 28-ročnej práce v popularizácii vedy

Pochvala, prejav vďaky, laudatio. Poteší každého. Dieťa od útleho veku, žiaka – prváčika, či končiaceho základnú školu, ale aj všetkých stredoškolákov, či vysokoškolákov. Pochvala za prácu v dospelosti vám dáva pocit, že to, čo za sebou zanechávate, prinieslo niekomu osoh. A nielen to. Je hnacím motorom do ďalších rokov zmysluplnej práce.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Jesenná žatva talentov 2018 v prírodných a technických vedách vyvrcholila 18. – 19. októbra. Uskutočnilo sa 8 krajských kôl 21. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Do súťaže sa zaregistrovalo 203 žiakov so 138 vedátorskými projektami. Najviac súťažiacich bolo v kategóriách Biológia 24, Elektrina a mechanika 23, Environmentálne vedy 19 a Fyzika a astronómia 14 prihlásených projektov. Najviac žiakov bolo z posledného - 4. ročníka stredných škôl.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Aplikácie medzinárodných programov CERN-u pre učiteľov - 2019

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Dobré vzťahy AMAVET-u s „rodinou“ z CERN-u nám umožňujú ponúknuť vám čerstvú informáciu od manažéra pre programy učiteľov Jeffa Wienera.

V lete 2019 ponúkne CERN dva dvojtýždňové rezidenčné programy pre učiteľov prírodných a technických vied. Oba programy budú v angličtine a sú otvorené pre učiteľov z celého sveta. Program medzinárodných učiteľov stredných škôl (HST) 2019 sa uskutoční od 7. do 20. júla 2019 a program medzinárodného týždňa učiteľov (ITW) 2019 sa uskutoční 4. - 17. augusta 2019.

Učitelia sa môžu dozvedieť viac o programoch a podať žiadosť prostredníctvom webovej stránky CERN Teacher Programs (cern.ch/teachers) do 13. januára 2019.

Využite túto úžasnú ponuku a prihláste sa na medzinárodné učiteľské programy CERN-u, aby ste sa stali súčasťou neustále sa rozrastajúcej rodiny CERN-u.

Ján Nemec

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Grantové programy pre školy

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Uchopiť myšlienku niekedy nestačí. Treba na jej realizáciu získať aj peniaze. Preto v rámci monitoringu AMAVET vám dávame do pozornosti 2 výzvy: Grantový program Nadácie Poštovej banky - Nápad pre školy, v ktorom podporia projekty z oblasti finančnej gramotnosti: https://www.napadpreskoly.sk/media/1608316/brozura_napad_final.pdf a môžete ho podať do 15. januára 2019.

Do 17. decembra 2018 je termín podávania projektov do Fondu na podporu umenia. Bližšie informácie nájdete na: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019/195-vyzvy-2019/496-vyzva-c-4-2019

Ján Nemec

Cena primátora Nitry 2018

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Majstrovstvá SR žiakov v plastovom a papierovom modelárstve 2018 AMAVET

24. ročník súťaže Cena primátora Nitry a Majstrovstiev Slovenskej republiky žiakov v plastovom a papierovom modelárstve AMAVET 20108 dostal vďaka novým priestorom úplne nový rozmer. Všetci členovia AMAVET klubu 836 Nitra išli  do neznámeho prostredia trochu aj s obavami, ale vďaka perfektnému kolektívu sme to zvládli. Podľa ohlasov zúčastnených súťažiacich a divákov  sme to zvládli veľmi dobre. Nové a väčšie priestory nám ponúkli možnosť usporiadať stoly tak, že bolo dostatok miesta a nikto sa nemusel tlačiť a mohli sme si dovoliť osloviť aj väčší počet predajcov modelov a modelárskych potrieb. Súťaž a aj výstava už má viac rokov medzinárodný rozmer a tento rok, okrem tradičných súťažiacich z Čiech, Maďarska a Poľska, pribudla aj päťčlenná výprava z Litvy.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Cena Dionýza Ilkoviča pre ďalšiu trojicu výnimočných pedagógov

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Víťazom druhého ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča, udeľovanej za rozvoj mimoškolskej činnosti, sa stal PaedDr. Ľubomír Konrád z Gymnázia na ulici Veľká okružná 22 v Žiline. Vo finále sa stretol s RNDr. Janou Plichtovou z Gymnázia na ulici Alejová 1 v Košiciach a PaedDr. Ivetou Štefančínovou, PhD., z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota pod vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD., zo Slovenskej akadémie vied, prezidenta Medzinárodného turnaja mladých fyzikov. Ocenenia boli menovaným odovzdané 7. novembra 2018 počas slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Bratislave.

Aj keď medzi ocenenými nie sú zástupcovia AMAVET-u, dávame vám do pozornosti tohtoročných víťazov, ktorí môžu byť inšpiráciou aj pre dobrovoľníkov AMAVET-u, učiteľov, ktorí vo voľnom čase podnecujú v žiakoch záujem o vedu a techniku.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Jesenná žatva talentov

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Začínajú krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET

V tomto týždni sa uskutoční 8 krajských kôl 21. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Do súťaže sa zaregistrovalo 203 žiakov so 138 vedátorskými projektami. Najviac súťažiacich bude v kategóriách Biológia 24, Elektrina a mechanika 23, Environmentálne vedy 19 a Fyzika a astronómia 14 prihlásených projektov. Najviac žiakov je z posledného - 4. ročníka stredných škôl.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Úspešní AMAVET-áci na EUCYS 2018 v Dubline

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Z minuloročného jubilejného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET postup na The European Union Contest for Young Scientists - EUCYS 2018 do Dublinu v Írsku získali traja víťazi festivalu. V kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo Filip Kučerák s projektom Trevo, stromy ako výsledok algoritmu. V kategórii Medicína a zdravotníctvo Janka Motešická s projektom Vplyv regulátorov PKCδ na výsledok fotodynamickej terapie. Treťou účastníčkou v Dubline bola Anna Mojžišová v kategórii Biológia s projektom Vplyv 17α-etinylestradiolu na rast Lens culinaris. Anka nám o úspešnej reprezentácii napísala:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4 5  ... 115 116 117 118 119