Mládež | Veda | Technika
               
2% dve percenta amav
   

Mirka a Samko sú DRUHÝKRÁT SVETOVÍ

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Slovenský úspech na svetovej „olympiáde“ vedeckých talentov opäť z AMAVET-u

Po desiatich dňoch opäť svetový úspech slovenských stredoškolákov z „liahne“ Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET! Sedemnásťroční Miriam FERETOVÁ a Samuel SMOTER z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove získali na najprestížnejšej projektovej súťaži na svete Intel ISEF 2017 úžasné druhé miesto. V kategórii Animal Sciences uspeli so spoločným projektom „Prírodné éterické oleje  v prevencii pred kliešťami rodu Dermacentor“. Ich mená budú blúdiť vesmírom na asteroidoch, ktoré pomenovali po nich, čo je tiež jedna z foriem odmeny. V Los Angeles, Kalifornii, USA súťažilo 1800 súťažiacich v 17 kategóriách z viac ako 70 krajín sveta! Mirka a Samko získali aj špeciálne ocenenie Special Awards a cenu od China Association for Science and Technology (CAST) s finančnou odmenou.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET už 20-ročný

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

S končiacim sa školským rokom, okrem plánovania prázdninových dovoleniek a oddychu, máme ešte čas zamyslieť sa, čo nás čaká, keď sa prázdniny skončia. Preto chceme upriamiť vašu pozornosť na prípravu žiakov a študentov k vypracovaniu vedátorských projektov do súťaže Festival vedy a techniky AMAVET. Už tradične sa Krajské kolá festivalu konajú v októbri a september ubehne ako voda. Z doterajších 19 rokov skúseností z organizovania Festivalu vedy a techniky AMAVET však vieme, že tí pedagógovia, ktorí sa na našom festivale už zúčastnili, majú určite so svojimi žiakmi projekty rozrobené.

Dnešné naše pripomenutie je smerované najmä na tých, čo ešte stále váhajú. Milí pedagógovia prírodovedných predmetov, zúročte svoju nadprácu s mládežou a prihláste tvorivé projekty vašich zverencov do súťaže, ktorej kredit čoraz viac získava na vážnosti. Svedčia o tom aj svetové ocenenia slovenských študentov, ktorí postúpili z Festivalu vedy a techniky AMAVET na najprestížnejšie súťaže sveta. O tých posledných si môžete prečítať aj v tomto júnovom čísle eRevue AMAVET.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Cesty za VEDOU v AMAVET-e VEDIA organizovať

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Keď som si na stránke Asociácie pre mládež, vedu a techniku http://amavet.sk/index.php?id=7&idd=1 prečítal druhý odsek o Cestách za vedou, ktoré už majú 26 ročnú históriu, dostal som nutkanie zavŕtať do koordinátorky poznávacích podujatí Katky Lehotskej. Konštatovanie „...tisíce spokojných študentov i pedagógov...“ sa mi zdalo prehnané a zveličené. Odpoveďou mi bola hŕba korešpondencie, ktorú mi mihom položila na stôl. A veru! Úprimné poďakovania za posledné mesiace, ktoré sa nedajú neprečítať. Ak som tam našiel čo len slovko kritiky, tak malo svoje vysvetlenie, ale budem konkrétny.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Nezabudnuteľný zážitok svetových medailistov

Zverejnené: 22.05.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Mirka a Samo opisujú, čo sa vraj opísať nedá

Vďaka postupu, získanom na minuloročnom Festivale vedy a techniky AMAVET v Bratislave, dostali možnosť zúčastniť sa najväčšej a najprestížnejšej celosvetovej súťaže mladých vedcov Intel ISEF 2017 v Los Angeles, Kalifornii, USA od 14. do 19. mája. Dnes už vieme, že úspešne. Miriam FERETOVÁ a Samuel SMOTER získali so spoločným projektom strieborné medaily! Ich mená budú blúdiť vesmírom na asteroidoch, ktoré pomenovali po nich...

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Kvetinkový klub AMAVET

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Keď sme stáli pri zrode AMAVET klubu  952, nevedeli sme si predstaviť do čoho ideme a čo nás čaká. Avšak  po pár rokov sa rozrástla nielen členská základňa, ale aj počet klubových jednotiek, počet  pravidelných stretnutí a jednodňových  aktivít. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Cielenými aktivitami proti nežiaducemu správaniu žiakov

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Klub AMAVET 892 Bzince pod Javorinou pracuje s kolektívom detí, ktoré nie vlastnou vinnou prišli o svoje biologické rodiny a skončili na periférii, alebo v detskom domove. Využívame na záujmovú činnosť každé osobné voľno, víkendy a všetky možné prázdniny a sviatky. Tieto deti a mládež potrebujú organizovanú cielenú činnosť a preto vypĺňame jednotlivými technickými, prírodovednými, ekologickými, odpočinkovými, športovými a inými zložkami výchovy každý voľný čas.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Kto si neváži málo, nezaslúži si veľa

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

AMAVET klub 808 som založila ešte v roku 1994 v bývalom Centre voľného času, kde som pracovala ako vedúca oddelenia techniky. Pracovalo tam 8 technických krúžkov, no a keď sa to "začalo mlieť", tak som tých najaktívnejších oslovila, aby začali pracovať v AMAVET-e.  Dobre som poznala deti, ich rodičov a aj svojich vedúcich.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Prírodovedný týždeň s AMAVET-om

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Amaveťáci z klubu 959 v Bratislave sa zapojili do Prírodovedného týždňa, zameraného na netradičné vyučovanie a popularizáciu prírodných vied pre žiakov na základnej škole Dubová v bratislavskom Starom Meste. V rámci dopoludnia 17. mája 2017 si žiaci vyskúšali rôzne aktivity z elektriny a magnetizmu, fyziky a chémie, či optiky a svetelných javov, ktorými ich sprevádzali členovia AMAVET-u. V neustálom obliehaní bolo aj virtuálne pieskovisko, v ktorom si deti aj učitelia vyskúšali pútavý pohľad na geografiu. Modelovanie tvarov terénu, stavbu mostov, ostrovov, dolín i kopcov, či vedomostné hry so slovenskými mestami a pohoriami.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Výlet do Švajčiarska s exkurziou do CERN-u

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Naša exkurzia do CERN-u bola organizovaná AMAVET klubom 944 IMPULZ z Modry. V prvý deň sme vycestovali večer a celú noc sme strávili v autobuse.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Pohár vedy “POLARIS” sa blíži do FINÁLE

Zverejnené: 02.06.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Ani sme sa nenazdali a školský rok sa pomaly blíži ku koncu a s ním aj tohtoročný Pohár vedy POLARIS, ktorý organizuje Asociácia malých debrujárov Českej republiky. AMAVET tento rok opäť zastrešoval organizáciu a hodnotenie súťaže v rámci Slovenska. Práce nebolo málo, veď aktívne súťaž riešilo 59 tímov z celého Slovenska.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4 5  ... 99 100 101 102 103