Mládež | Veda | Technika
               
2% dve percenta amav
   

Prezentácia umu mladých vedátorov

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov

na Festivale vedy a techniky AMAVET 2017

História Festivalu vedy a techniky AMAVET mu dáva právom postavenie jedného z hlavných podujatí Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý sa konal uplynulý týždeň. Jubilejný, dvadsiaty ročník festivalu počas troch dní od štvrtka do soboty to aj potvrdil. Obdivuhodné nápady, vedecké nadšenie a sebavedomie mladých Slovákov z roka na rok vzrastajú. Úroveň projektov žiackych vedeckých prác, prezentovaných formou posterov, panelov, dosahuje medzinárodné parametre. Zhodli sa na tom členovia odbornej hodnotiacej komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najúspešnejší mladí vedátori reprezentujú Slovensko na najprestížnejších svetových súťažiach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. V jubilejnom ročníku vysokú úroveň festivalu podčiarklo aj prostredie, v ktorom sa konal. INCHEBA EXPO Bratislava sa stalo miestom, kde vytvárajú ideálne podmienky pre prezentáciu umu slovenskej mládeže. Ako potvrdil na slávnostnom vyhlásení výsledkov predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Alexander Rozin, CSc., spojenie Festivalu vedy a techniky AMAVET s veľtrhom Bibliotéka a výstavou Pedagogika sa ukázalo ako veľmi zmysluplné a bude rád, ak aj v ďalších ročníkoch sa bude konať festival v Inchebe. Organizátor, Asociácia pre mládež, vedu a techniku – AMAVET, víta ústretovosť Incheby, pretože kvalitné profesionálne súťažné projekty mládeže si vyžadujú aj prezentáciu v kvalitných profesionálnych výstavných priestoroch.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po prvýkrát na našej škole Prešovský a Košický kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Neprejde ani rok bez toho, aby sa naša škola nezapojila do už tradičného Festivalu vedy a techniky AMAVET. Usporiadateľom tohtoročného krajského kola pre Košický a Prešovský kraj, ktoré sa konalo 13. októbra 2017, bola naša škola – Katolícka spojená škola sv. Mikuláša v Prešove. Táto udalosť vznikla z iniciatívy RNDr. Miriam Feretovej s nevyhnutnou podporou vedenia školy.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET po tretíkrát v Partizánskom Trenčiansky kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Veda a technika sú neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Preto od malička vytvárame pre nasledujúcu generáciu vzťah k vedeckému poznaniu sveta prostredníctvom vedecko-technických hračiek, v ktorých sú skryté základne zákonitosti nášho hmotného sveta. Svoj vzťah k vede a technike si môže mladá generácia vytvárať v rôznych prírodovedných a technických krúžkoch, ktoré pracujú nielen v školách, ale i pri centrách voľného času. Výsledky činnosti jednotlivých krúžkov alebo tvorivých skupín sú vystavované na rôznych  súťažiach. Jednou z dlhoročných súťaží je Festival vedy a techniky AMAVET. Asociácia pre mládež, vedu a techniku, ako nezisková mládežnícka organizácia, usporadúva Festivaly vedy a techniky AMAVET ako súťažné prehliadky vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl a záujmových útvarov centier voľného času. Krajské kolo tohto festivalu v Trenčianskom kraji sa uskutočnilo 20. októbra 2017 v priestoroch Domu kultúry v Partizánskom. Do krajského kola sa prihlásilo celkove 39 mladých ľudí, ktorí prezentovali na 25 posteroch projekty z ôsmych vedeckých kategórií. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET v Auréliu pre Bratislavský a Trnavský kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Tretí októbrový piatok sa v Zážitkovom centre vedy AURELIUM, uskutočnilo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky AMAVET, kde o postup zabojovali študenti škôl Bratislavského a Trnavského kraja. Spolu 17 prezentovaných projektov posudzovala odborná hodnotiaca komisia. Okrem náročnej prezentácie a obhajoby svojich vedeckých prác absolvovali účastníci festivalu prehliadku exponátov v centre vedy, zaujímavé experimenty, ktorých autorom je Nikola Tesla a v neposlednom rade aj laserovú šou. Úspešnou prezentáciou svojich projektov si postup na celoslovenské finále festivalu vybojovali nasledovné projekty:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský festival vedy a techniky AMAVET v Kremničke Banskobystrický kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Podujatím, na ktorom mohli mladí ľudia ukázať a prezentovať svoje myšlienky a nápady bol aj Krajský festival vedy a techniky AMAVET, ktorý zorganizoval AMAVET klub 937 v Spojenej škole Kremnička v Banskej Bystrici. Zvyšovať záujem mladých ľudí o  oblasť vedy a techniky je jednou z oblastí činnosti klubu. Žiaci základných a stredných škôl z Banskobystrického kraja sa prihlásili do súťaže so 14 projektami.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET v Centre voľného času, Nitriansky kraj

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Festival vedy a techniky AMAVET pre Nitriansky kraj  sa konal 6.10.2017 v priestoroch Centra voľného času Domino v Nitre. Bolo prihlásených jedenásť projektov z rôznych oblastí vedy a techniky zo základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl. Ako sa stalo už dobrým zvykom, modelársky klub Zobor AMAVET 836  poskytol pomoc pri organizácii a hodnotení projektov. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Krajský Festival vedy a techniky AMAVET v Žiline

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Mladí vedátori v Žilinskom kraji predviedli svoje schopnosti

Dňa 20. októbra 2017 sa v priestoroch rektorátu Žilinskej univerzity v Žiline konal FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET 2017 – krajské kolo pre Žilinský kraj, ktorý bol postupovým kolom na celoštátne finále, súťažnú prehliadku vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl. Vedátori tu prezentovali svoju bádateľskú  činnosť pomocou panelovej (posterovej) prezentácie. 

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Zážitky z EUCYS-u 2017

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

2. časť

V októbrovom eRevue sme písali o úspechu Miroslava Kurku na prestížnej súťaži pre členské štáty EÚ - European Union Contest for Young Scientists (EUCYS) EU Science & Innovation, kde získal ocenenia EIROForum - ILL special donated prize. Súťaž špičkovo zorganizovaná Európskou Úniou v hlavnom meste Estónska Tallinn zanechala v Mirovi hlbokú životnú skúsenosť a ako nám povedal, určite ovplyvní jeho budúce rozhodnutia pri štúdiu. V tomto čísle si prečítame postrehy z Tallinu od Evy Marasovej, pre ktorú účasť na prestížnej európskej súťaži aj bez významného ocenenia bola životným zážitkom.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Zúčastnite sa Cesty za vedou – navštívte „TOVÁREŇ na SNY“!

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Na atraktívnu cestu do  CERN-u 17. – 21. decembra 2017 sú ešte voľné miesta...

O tom, že neoľutujete účasť na ceste za vedou svedčia mnohé maily, ktoré dostávame po návrate účastníkov z našich ciest. Uvediem napríklad tieto dva posledné:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Spod pokrievky AMAVET klubov

Zverejnené: 16.11.2017  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Mnohé AMAVET kluby, ktorých je po celom Slovensku 56, sú veľmi aktívne, ale o svojej nadpráci vo voľnom čase po vyučovacom procese nehovoria, nepíšu, jednoducho sa nechvália. Intenzívne pracujú so žiakmi a rozširujú ich obzor poznania najmä v oblasti vedy a techniky. Preto sme sa rozhodli, že vám sprostredkujeme ich aktivity a možno budú pre vás inšpiráciou. Jedným takým je aj AMAVET klub 655 pri Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove, klub elektroniky, automatizácie a robotiky.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4 5  ... 104 105 106 107 108