Mládež | Veda | Technika
               
FVAT
     

Výstava Veda netradične 2018 je už históriou

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

To, že malý mysliteľ musí na veľkého vedca vyrásť, to je jednoducho fakt. Faktom však je aj to, že toho malého mysliteľa treba v deťoch prebudiť, objaviť, jednoducho nájsť. Práve z tohto dôvodu sa náš AMAVET klub 959 - SOVA zúčastňuje podujatí, ktoré vedu popularizujú. Preto sme sa aj v tomto roku zúčastnili výstavy Veda netradične, ktorá sa koná súbežne s celoštátnym finále Festivalu vedy a techniky AMAVET 2018

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Festival vedy a techniky AMAVET 2018 – 21. ročník

Zverejnené: 14.11.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

AMAVET – POPULARIZÁTOR VEDY

Zvíťazili všetci – účastníci i organizátori

Skončil sa Týždeň vedy a techniky na Slovensku a s ním aj jedno z hlavných podujatí Festival vedy a techniky AMAVET 2018. Jeho 21. ročník bol od 8. do 9. novembra 2018 opäť oslavou a prezentáciou najlepších vedátorských projektov z oblasti vedy a techniky, ktoré postúpili z ôsmych krajských kôl na celoslovenské finále do bratislavskej INCHEBY. Takmer 150 talentovaných žiakov základných a stredných škôl, vrátane zahraničných účastníkov z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažili v jedenástich kategóriách. Prostredníctvom posterových prezentácií, ale aj výstavných exponátov, obhajovali svoje bádateľské poznatky pred členmi odbornej hodnotiacej komisie zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov. Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať AMAVET, svoju školu aj Slovensko na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže: Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína), MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty) a ďalších súťažiach. Úspešní súťažiaci získali aj ocenenie dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a množstvo vecných cien. Ako uviedol v hodnotení predseda odbornej komisie a súčasne predseda Asociácie pre mládež vedu a techniku (AMAVET) doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., „vzhľadom na vysokú odbornú úroveň všetkých projektov a limitovaný počet cien, porota sa rozhodla udeliť aj Cenu poroty Festivalu vedy a techniky AMAVET pre 18 projektov“. Ocenení boli aj organizátori. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová udelila 28. ročnému občianskemu združeniu, Asociácii pre mládež, vedu a techniku CENU ZA VEDU A TECHNIKU za rok 2018 v kategórii „Popularizátor vedy“ - za rozvoj popularizácie vedy a techniky medzi žiakmi základných a stredných škôl. Je to ocenenie práce stovky dobrovoľníkov v 55-tich kluboch po celom Slovensku s počtom členov 4500. Nie je náhoda, že AMAVET má prívlastok „živná pôda na objavovanie talentov v oblasti vedy a techniky“.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Jesenná žatva talentov

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Začínajú krajské kolá Festivalu vedy a techniky AMAVET

V tomto týždni sa uskutoční 8 krajských kôl 21. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET. Do súťaže sa zaregistrovalo 203 žiakov so 138 vedátorskými projektami. Najviac súťažiacich bude v kategóriách Biológia 24, Elektrina a mechanika 23, Environmentálne vedy 19 a Fyzika a astronómia 14 prihlásených projektov. Najviac žiakov je z posledného - 4. ročníka stredných škôl.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Úspešní AMAVET-áci na EUCYS 2018 v Dubline

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Z minuloročného jubilejného 20. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET postup na The European Union Contest for Young Scientists - EUCYS 2018 do Dublinu v Írsku získali traja víťazi festivalu. V kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo Filip Kučerák s projektom Trevo, stromy ako výsledok algoritmu. V kategórii Medicína a zdravotníctvo Janka Motešická s projektom Vplyv regulátorov PKCδ na výsledok fotodynamickej terapie. Treťou účastníčkou v Dubline bola Anna Mojžišová v kategórii Biológia s projektom Vplyv 17α-etinylestradiolu na rast Lens culinaris. Anka nám o úspešnej reprezentácii napísala:

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Domčeky na Makarskej riviére AMAVET uzamkol

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Posledné aktivity v kempe Baško Polje na Makarskej riviére amaveťáci ukončili v septembri a útulné mobilné domčeky „uložili“ na zimný spánok, aby ich opäť otvorili v júny 2019. Posledný mesiac v školskom roku využívajú najmä žiaci ZŠ na zážitok zo ŠKOLY V PRÍRODE INAK. Termíny sú ešte voľné! https://youtu.be/MFOQdoJ1ZTI

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

...keď dobrovoľníka ani zlatom nevyvážiš!

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Prečo?

Lebo tohtoročnú Európsku Noc výskumníkov sme v Bratislave zvládli predovšetkým vďaka dobrovoľníkom! So stálym úsmevom a nasadením sa venovali každej zvedavej otázke. Na konci dňa som si musela povzdychnúť, že naši kluboví skalní nám odrástli a pocítili sme to riadne. Chýbali. Zvládnuť personálne celý deň bolo tento rok naozaj vyčerpávajúce. Dopadlo to dobre, ale otázka „Ako ďalej?“ sa stala nanajvýš aktuálna.

Ale vráťme sa k pozitívam.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

IV. fórum DUNAJSKÉHO FONDU s účasťou AMAVET-u

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Ak jestvuje rieka, jestvuje aj more. Závan nového nádychu, nových možností.

Slogan Dunajského fondu „V spojení s riekou – riekou spojení“ naplnilo aj IV. diskusné fórum, ktoré sa konalo v septembri symbolicky na nábreží Dunaja, v divadle Aréna. Tentokrát tam mala zastúpenie aj Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Ing. Marián Fačkovec je vedúcim AMAVET klubu 946, koordinátor projektu Lodenica Zálesie, na brehu Malého Dunaja, kde prírodovedné aktivity v lone prekrásnej prírody lužných lesov zažívajú aj žiaci bratislavských škôl najmä počas letných prázdnin.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

MILSET Expo-Sciences Europe 2018

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Gdynia, Poľsko

So začiatkom prázdnin začali aj prípravy na dlho očakávanú udalosť ESE 2018, na ktorú sme postúpili z celoslovenského kola FVAT v novembri 2017. Tohto roku nás na medzinárodnej výstave vedeckých projektov privítali naši severskí susedia v jednom z najlukratívnejších poľských prístavných miest, v Gdyni. Na Expo sa stretlo 300 účastníkov z 29 krajín so 119 projektmi. Medzi nimi sme boli aj  my, delegácia zo Slovenska, a mali sme tú česť okrem prezentácie nášho projektu súčasne aj reprezentovať našu krajinu a kultúru.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Centrum ďalšieho vzdelávania vedátorov

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

Záujemcov o lektorovanie vo vašom regióne stále vítame a opäť prinášame informácie o projekte. Boli sme aj na Celoslovenskom zasadaní pléna Združenia základných škôl Slovenska v utorok 16. októbra v Hornom Smokovci, Grand hotel Bellevue. Tešíme sa na spoluprácu.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU

Bližšie k vedomostiam

Zverejnené: 17.10.2018  |  Autor: Janko  |  Kategória: Nekategorizované
          

„Školenie projektového manažmentu“. Pozvánka s týmto názvom nám do AMAVET-u prišla od spoločnosti Dell, s.r.o. Už názov ma oslovil, a keď som si pozrela pozvánku bližšie a dozvedela sa, že školenie je určené pre neziskové organizácie, prihlásila som seba aj kolegu Dávida. A dobre som urobila. Záujem bol veľký, každá dobrá organizácia chce mať svoj projektový manažment „vymakaný“. Veď predsa projekty sú jeden zo zdrojov príjmov a častokrát aj najdôležitejší. Tak ich teda chceme robiť najlepšie ako vieme.

...
ZOBRAZ POKRAČOVANIE ČLÁNKU
1 2 3 4 5  ... 115 116 117 118 119